Dialog Sunni Syiah
Mengapa dan Bagaimana

Oleh Farhan Al Farlisi

Keganasasn antara Syiah-Sunni telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, khususnya di Iraq dan Pakistan. Setiap bulan, tampaknya, puluhan warga Syiah dan Sunni menjadi korban dalam serangan keji antara ekstremis di kedua belah pihak. Kebanyakan mangsa korban tewas ketika mereka sedang beribadat, berdoa danu berada dalam masjid.

Insiden-insiden ini menyukarkan koeksistensi dan kerja sama di antara Syiah-Sunni. Di Iraq, dianggarkan bahawa sehingga 30 peratus daripada perkahwinan adalah antara Shiah dan Sunni; juga dilihat ialah,keluarga mangsa korban kekerasan antara kedua kumpulan sering menghadiri pengebumian antara satu sama lain dan satu kumpulan sering membantu korban yang lain selepas insiden. Ini menunjukkan bahaw majoriti penduduk dan masyarakat Sunni dan Syiah secara dasarnya mampu menerima dan berupaya untuk hidup secara berdamai di antara mereka.

Majoriti senyap ini harus datang bersama-sama dan bersatu melalui dialog untuk menewaskan pengganas yang telah bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut.

Tujuh alasan mengapa sebuah dialog antara Syiah dan Sunni sangat diperlukan:

 • Perbezaan dan pertelingkahan antara Syiah dan Sunni adalah sudah terlalu tua dan adalah lebih elok bagi kita meninggalkan perkara ini kepadai Allah untuk dihakimi, karena Dia paling mengetahui dan mengatakan dalam Quran bahawa Dia adalah hakim akhir pertikaian agama. Pembunuhan warga Syiah atau Sunni tidak akan menyelesaikan pertikaian tersebut.
 • Prinsip “tidak ada paksaan dalam hal iman” (Al-Quran 2:256) tidak hanya terhad di dalam hubungan Muslim-non-Muslim. Tafsiran ini juga merangkumi perhubungan di dalam masyarakat Islam. Perintah Allah ini berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam untuk tidak memaksakan penafsiran seseorang pada orang lain. Itulah sebabnya sepanjang sejarah, kita melihat bukan sahaja Shafii dan Hanafi dapat bekerja diantara satu sama lain meskipun wujud banyaknya perbezaan-perbezaan, malah Shiah dan Sunni juga telah hidup dan bekerja berdampingan antara satu sama lain.
 • Apabila manusia duduk dan berbicara antara satu sama lain, mereka belajar untuk saling menghormati antara satu sama lain.
 • Dialog memberikan kefahaman yang lebih baik dengan membolehkan peserta untuk mendapatkan pengetahuan secara langsung mengenai keyakinan dan kedudukan sesuatu pihak dan bukan hanya berdasarkan propaganda dan dakwaan stereotaip. (Quran 49:6-12)
 • Dialog akan mengasingkan antara orang yang berfikiran konservatif dan ekstremis. Adalah menjadi dosa besar untuk membunuh seorang manusia. Membunuh seorang manusia adalah sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Dengan berbicara antara satu sama lain, Shiah dan Sunni akan dapat menyelamatkan nyawa, yang dapat digambarkan seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. (Quran 5:32)
 • Bahkan jika terdapat segelintir Shiah dan Sunni yang saling menganggap pihak berlawanan sebagai musuh, Quran meminta kita bersikap adil bahkan terhadap satu lagi musuh “Wahai orang beriman Menonjol tegaslah untuk Allah, bersaksilah dengan adil, dan janganlah kebencian orang lain kepada kamu membuat kamu mengelak kepada kesalahan dan menyeleweng dari keadilan. kerana adil itu lebih dekat kepada ketaqwaan: dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan semua yang kamu lakukan. “ [Quran 5:8]

Beberapa pertimbangan untuk dialog:

Komuniti Syiah seperti juga Sunni adalah pelbagai.
Ada banyak perbezaan antara satu kelompok Syiah dan yang lainnya. Ini sebabnya telah menjadi satu isu yang penting bahawa dialog antara Sunni dan Shiah menjadi suatu gerakan dan satu proses pendidikan di setiap lapisan masyarakat, bukan hanya menunggu untuk satu dialog peringkat tinggi untuk menghasilkan beberapa keputusan di peringkat kepimpinan. Berikut adalah beberapa pemikiran asas tentang bagaimana sebuah dialog antara Shiah dan Sunni dapat bermanfaat bagi pihak masing-masing.

Objektif dari dialog

Walaupun saya menganggap bahawa sebuah dialog adalah sangat bermanfaat bagi semua, adalah penting bagi setiap orang yang terlibat mengiktiraf sebahagian daripada manfaat yang jelas dari dialog ini. Berikut adalah objektif yang dapat dicapai dari dialog Syiah-Sunni.

 • Mengembangkan agenda keprihatinan umum
 • Mencari isu konflik
 • Mengeluarkan Fatwa bersama terhadap pembunuhan kepuakan
 • Mengasingkan ekstremis di setiap sisi
 • Mencegah potensi konflik atau pengantaraan konflik yang sudah ada
 • Pendidikan untuk memperjelaskan fitnah antara satu sama lain
 • Menyiapkan senarai tugas bersama untuk menangani masalah-masalah yang luar biasa

Siapa yang harus menyertai dalam dialog

 • Siswa madrasah atau pusat pembelajaran agama
 • Mahasiswa Universiti
 • Kepemimpinan agama peringkat kebangsaan
 • Media Syiah dan Sunni
 • Ahli-ahli perniagaan Syiah dan Sunni

Kesimpulan

Konflik kepuakan Syiah dan Sunnah telah mencarik kesatuan komuniti kita.

Al-Quran, Nabi Muhammad(saaw), Kaabah dan lima rukun Islam adalah sama bagi warga Syiah dan Sunni. Itu sebabnya tidak ada seorang pun dalam sejarah Islam telah memberhentikan Shiah dari Haji, meskipun Ka’bah selalu berada dalam kawalan Sunni. Bahkan sehingga saat ini, ketika Kaabah di kawal oleh golongan Salaf yang sangat memandang negative terhadap Syiah, Syiah seperti umat Islam lain bebas untuk melakukan Haji. Shiah, dengan cara yang sama, sejak revolusi Iran tahun 1979, diperintahkan oleh Imam Khomeini untuk berdoa di belakang Imam Salafi bersama-sama beliau dan bukannya berdoa secara berasingan.

Advertisements