Senarai laman web rujukan Syiah

1. http://www.al-islam.org
2. http://www.al-shia.org
3. http://www.answering-ansar.org

Senarai buku-buku pengenalan

1. Buku-buku Dr Muhammad Tijani(baca ikut turutan untuk pemahaman maksimum)
• Then I Was Guided (http://www.al-islam.org/guided/)
• Ask Those Who Know (http://www.al-islam.org/ask/index.html)
• To Be With The Truthful (http://www.al-islam.org/tobe-truthful/)
• Shiah Are The Real Ahlul Sunnah (http://www.al-islam.org/Real/)

2. Al- Muraja’at(A Sunni And Shia Dialogue) (http://www.al-islam.org/murajaat/)
3. Peshawar Nights (http://www.al-islam.org/peshawar/index.html)

Advertisements