Al Quran membuka kebenaran mengenai para sahabat

Al Quran, sumber rujukan kaum Muslimin

Seperti yang dijanjikan di dalam artikel pertama dahulu, berikut ialah apa yang dikatakan oleh Allah swt melalui Al Quran al Majid mengenai para sahabat.

 1. “Hai orang-orang beriman, barangsiapa yang murtad diantara kamu dari pada agamanya, kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Allah mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah, mereka lemah lembut terhadap orang beriman dan keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang pada jalan Allah, dan tidak takut akan cerca orang yang mencerca. Demikian itu kurnia Allah, diberikn kepada sesiapa yang dikehendakinya, Allah luas kurnianya lagi maha mengetahui.” (5:54)
 2. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianat pada Allah dan Rasul, dan jangan pula khianat terhadap barang-barang yang diamanatkan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Ketahuilah bahwa  harta dan anak2mu menjadi cubaan dan sesungguhnya disisi Allah pahala yang besar.”(8:27-28)
 3. “Hai orang2 yang beriman, sahutlah seruan Allah dan Rasul, bila ia menyeru kamu, untuk menghidupkan kamu, dan ketahuilah, bahawa Allah membatas antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya. Takutlah oleh mu akan fitnah yang tiada akan menimpa orang2 yang aniaya sahaja diantara kamu, dan ketahuilah, bahawa Allah amat keras siksaannya.” (8:24-25)
 4. “Hai orang2 yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, ketika tentera musuh menyerang kamu, lalu kami kirim kepada mereka angin badai dan tentera yang tidak kamu lihat. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Ketika mereka menyerang kamu dari sebelah atas kamu dan dari sebelah bawah kamu, dan ketika miring pandangan dan naik jantung ke kerongkong kamu(kerana ketakutan) dan kamu menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Di sana lah di cubai(keimanan) orang-orang yang beriman, dan mereka gementar dengan gementaran yang keras. Ketika berkata orang2 munafiq dan orang2 yang di dalam hatinya ada penyakit(ragu-ragu): Tidak adalah janji Allah dan Rasulnya melainkan tipuan semat-mata.” (33:9-12)
 5. “Hai orang2 yang beriman, mengapa kau  mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah, karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat.” (61:24)
 6. “Apa belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingati Allah dan kebenaran yang diturunkannya.” (57:16)
 7. Mereka menyebut-nyebut kurnianya kepada engkau, kerana mereka masuk Islam. Katakanlah: janganlah engkau menyebut-nyebut kurniamu kepada ku, kerana keislaman kamu itu, bahkan Allah yang memberikan kurnia kepada mu, kerana dia menunjuki kamu kearah keimanan, jika kamu orang2 yang benar.” (49:17)
 8. Orang-orang yang tiada beriman kepada Allah dan hari kemudian itu, meminta izin kepada mu serta syak wasangka di dalam hatinya, sedang mereka dalam keraguan serta bimbang.
 9. Kalaulah mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambahkan kamu melainkan kerosakan, dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu, (dengan tujuan) hendak menimbulkan fitnah (kekacauan) dalam kalangan kamu; sedang di antara kamu ada orang yang suka mendengar hasutan mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang zalim.(9:47)
 10. (9:81)
 11. (47:30)
 12. (8:6)
 13. (47:38)
 14. (9:58)
 15. (47:16)
 16. (9:61)

Ayat-ayat di atas sepatutnya sudah memuaskan hati para pencari kebenaran yang berfikiran terbuka dan rasional,serta para pemikir yang sentiasa berusaha keluar dari kepompong propaganda yang telah diserap masuk sejak dari mula.

Dari ayat Quran di atas, dapat kita ceraikan para sahabat kepada 2 iaitu:

 1. Minoriti- Mempercayai Allah dan Rasulnya, menyerahkan urusan mereka dan kepimpinan kepada Allah dan Rasulnya, berdedikasi dengan sepenuh hati dalam perjuangan di jalan Allah, dan bersedia mengorbankan segalanya. Al Quran memanggil mereka dengan gelaran “orang-orang yang bersyukur”
 2. Majoriti- Pada luarnya mempercayai Allah dan Rasulnya, tetapi ada penyakit di dalam hatinya. Tidak berserah diri dalam  hal urusannya melainkan untuk kepentingan sendiri dan duniawi. Mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya, serta mementingkan kemahuan diri sendiri lebih dari perintah nabi. Kumpulan ini adalah golongan yang rugi dan mewakili majority dri para sahabat. Allah swt berkata kepada mereka: “Sesungguhnya Kami telah mendatangkan kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan kamu benci kebenaran itu.” (43:78)

Para pengkaji akan mendapati kumpulan majoriti ini tinggal bersama Nabi, bersolat bersama baginda dan menemani baginda dalam bermusafir.  Mereka berusaha mendekati baginda, agar siapa perwatakan di sebalik tabir mereka tidak diketahui oleh para Muslim yang ikhlas. Mereka berusaha keras untuk melakonkan sifat-sifat mulia, membuatkan kaum muslimin lain kagum dengan kekhusyukan mereka dalam beribadah.

Untuk para pengkaji yang ikhlas, perkara seperti ini pasti tidak akan terlepas dari pemerhatian dan renungan mereka. Bagi menjelaskan dengan lebih detail perkara ini, kita akan melihat perwatakan para sahabat dari hadis-hadis sahih.


Advertisements