Tawassul: Persoalan kepada "Ya Muhammad"

Leave a comment

Apakah itu Tawassul?

Makna leksikal tawassul ialah ‘kedekatan’ atau satu ‘cara’ yang mana untuk mencapai tujuan tertentu (lihat Lisan al-‘Arab, Asas al-Balaghah dan Tartib al-Qamus al-Muhit untuk makna wasala). Misalnya, apabila berkata wa wassala ila Allah, ia bermakna untuk melaksanakan perilaku tertentu untuk mendapatkan kedekatan dengan Tuhan. Maka wasil disini bermaksud berperilaku ‘menginginkan Tuhan’. Menurut sarjana terkemuka Sunni, Sayyid Muhammad Alusi al-Baghdadi, wasilah ialah satu cara untuk memohon untuk mendapatkan kedekatan kepada Tuhan melalui amalan baik dan menjauhkan diri daripada dosa-dosa. Sebagai contoh apabila dikatakan “wasala ila kadha“, ia bermaksud sesuatu yang mana kedekatan diperolehi.

Perlu untuk diketahui bahawa perantaraan sama sekali tidak mengecilkan fakta bahawa semuanya adalah dibawah kedaulatan Allah. Apabila kami menggunakan ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah (swt), ianya tidak bermaksud kami menyembah ikhtiar tersebut, oleh itu tidak sama sekali ianya bertentangan dengan ayat “Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.” (1:4). Bagaimanapun Allah telah menciptakan sebab dan ikhtiar sekunder sebagaimana dalam al-Quran, Allah telah menggalakkan kita untuk menggunakan bantuan. Dalam Surah Al-Ma-Idah Allah (swt) berkata kepada mereka yang beriman:

ـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَـٰهِدُواْ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّڪُمۡ تُفۡلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan(wasilah) yang boleh menyampaikan kepadaNya, dan berjuanglah pada jalan Allah, supaya kamu beroleh kejayaan.” (5:35).

Jika kita menganalisa perkataan-perkataan dalam ayat ini secara dekat kita dapat lihat bahawa “bertaqwalah kepada Allah” adalah firman Allah untuk menjauhi dosa, sementara “carilah yang boleh menyampaikan kepadaNya” adalah suruhan untuk melakukan ibadah dan mentaati (lihat Ruh al-Ma’ani, vol. 6, p. 124-128). Ibn Abi’l-Hadid Mu’tazali, salah seorang daripada ulama Mutazzali yang dihormati, berkata dalam komentar Nahju’l Balagha nya, bahawa “Sayyida Fatima Zahra merujuk kepada maksud ayat ini di hadapan para Muhajirin dan Ansar, semasa menyampaikan ucapan berhubung dengan perampasan tanah Fadaknya, dalam ayat berikut:

“Aku memuji Allah yang mana Martabat dan Cahaya penduduk di langit dan di bumi mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Di antara ciptaan-Nya kami lah jalan untuk mendekati.”
Ibn Abi’l-Hadid Mu’tazali, Sharhe Nahju’l Balagha, Jilid IV, m/s 79

Kata-kata ini datang daripada individu yang mana Allah (swt) telah katakan berkenaan beliau dan keluarga beliau dalam Surah al-Ahzab: “Sesungguhnya Allah hanya berkehendakan untuk menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu – wahai “AhlulBait” dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji).”
al-Quran, Surah 33, Al-Azhab, Ayat 33

Seseorang mungkin mengatakan bahawa ayat ini bukan lah berkenaan anak perempuan Nabi, maka untuk itu kami bawa sebuah hadis daripada Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Aisyah:

“Aisyah melaporkan bahawa Rasul Allah (saw) keluar pada suatu pagi memakai jubah berjalur dari bulu unta yang hitam kemudian datang Hasan b. Ali. Baginda masukkan beliau di bawahnya, kemudian datang Husain dan baginda masukkan beliau di bawahnya bersama-sama dengan seorang lagi (Hasan). Kemudian datang Fatimah dan baginda masukkan beliau di bawahnya, kemudian datang Ali dan baginda masukkan beliau juga di bawahnya dan baginda berkata: Allah hanya berkehendakan untuk menghapuskan sebarang kekotoran dari kamu, wahai Ahlul bait, dan menyucikan kamu (sesuci sucinya).”
Sahih Muslim, Kitab 031, Nombor 5955

Point disini adalah, apabila kita berkata “…kepada Engkaulah kami momohon pertolongan” (1:4), mengikut ayat (5:35) pertolongan tersebut boleh juga melalui cara sekunder. Sama ada kita mendekati tanpa tawassul, atau melalui tawassul, kedua-dua cara adalah diterima dalam Islam. Syiah tidak menghukum bahawa memohon kepada Allah tanpa syafaat (perantaraan) membuatkan doa tersebut tidak diterima. Bukti melalui ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi, Syiah telah mempelajari bahawa memohon syafaat hanya mempercepatkan proses disebabkan oleh individu yang sangat dihormati yang kami ambil sebagai syafaat.

Penggunaan tawassul

Permintaan untuk perantaraan dari perantara, seperti meminta doa dari seorang Muslim yang alim, sama sekali tidak membabitkan individu yang meminta tersebut, percaya bahawa sebarang kebaikan dapat datang selain daripada Allah (swt). Sebenarnya dia meminta kepada Allah (swt), tetapi dia menggunakan cara yang telah Allah benarkan, termasuk perantaraan orang-orang yang mungkin lebih dekat daripada dirinya kepada Allah. Jika kamu mendengar orang Syiah berkata “Ya Mahdi!” atau “Ya Ali!” bukanlah bermakna orang Syiah percaya dua karakter ini boleh melakukan apa sahaja tanpa kehendak serta keinginan Allah (swt). Apabila kamu meminta alim ulama supaya berdoa untuk kamu, kamu tahu dalam hati kamu bahawa alim ulama tersebut tidak dapat melakukan apa-apa melainkan Allah (swt) berkehendakan untuk ianya berlaku, tetapi kamu percaya kerana dia adalah orang yang kuat beribadah dan meluangkan masanya lebih ke jalan Allah, doanya mungkin lebih cepat dikabulkan. Ideologi ini membawa kita kembali kepada cara sekunder. Seseorang itu mungkin berasa terlalu malu dengan tindakan jahatnya dan patut kembali kepada Allah (swt) untuk pengampunan. Untuk membuatkan proses pengampunan tersebut lebih pantas dia membawa bersamanya seseorang yang lebih Allah sayangi melalui tindakan dan niat individu tersebut. Berikut adalah contoh dari al-Quran:

Saudara-saudara Nabi Yusuf (as) meminta ayah mereka berdoa untuk keampunan mereka

Salah satu contoh mencari keampunan dapat dilihat dalam al-Quran, Surah Yusuf, dimana saudara-saudara Nabi Yusuf (as) malu dengan tindakan yang telah mereka lakukan, maka mereka pergi kepada ayah mereka dan berkata,

Wahai ayah kami! Mintalah ampun bagi kami akan dosa-dosa kami; sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Nabi Yaakub berkata: Aku akan meminta ampun bagi kamu dari Tuhanku; sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (12:97-98).

Bukti tawassul dari al-Quran

Sebelum saya meneruskan dengan menyebut hadis-hadis berkenaan tawassul terhadap atau dari Nabi, adalah lebih baik untuk pertama sekali menyebut tentang ayat-ayat al-Quran yang mengesahkan tawassul.

Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izinNya” (2:255); “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa kemudian Ia bersemayam di atas Arasy mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat melainkan sesudah diizinkanNya.” (10:3)

Perhatikan perkataan “melainkan” dalam ayat-ayat diatas. Ayat-ayat ini tidak mengutuk kehadiran perantara; ianya cuma meletakkan syarat untuk perantaraan. Setakat ini kami telah menegakkan fakta bahawa perantaraan bukanlah sesuatu yang dikutuk dalam Islam, malah ianya sesuatu yang sangat dialu-alukan dalam Islam. Terdapat banyak lagi ayat-ayat dalam konteks yang sama yang menerangkan pengesahan tawassul.

 1. “Pada hari itu, tidak berfaedah syafaat (dari dan kepada sesiapapun) kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah yang melimpah-limpah rahmatNya, dan kepada orang yang diredai perkataannya” (20:109)
 2. “Dan tidak berfaedah syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah” (34:23)
 3. “berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan diredhaiNya” (53:26)
 4. “…dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredhai Allah…” (21:28)
 5. “Dan segala yang mereka sembah yang lain dari Allah, tidak mempunyai sebarang kuasa untuk memberikan syafaat pertolongan, kecuali sesiapa yang memberi penerangan mengakui kebenaran dengan mentauhidkan Allah” (43:86)

Ayat-ayat di atas hanya menyentuh berkenaan kebenaran untuk bertawassul dalam Islam. Walau bagaimanapun sepotong ayat dalam Surah An-Nisaa, adalah lebih spesifik berkenaan perbuatan tawassal. Dalam surah An-Nisaa Allah menerangkan:

Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu (wahai Muhammad) lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani(4:64).

Disini sudah diperjelaskan bahawa kehadiran Nabi Allah (swt) telah menjadi satu jalan untuk manusia gunakan sebagai cara untuk mendekatkan diri dalam memohon keampunan.

Ayat-ayat yang tersebut diatas serta ayat lain dalam al-Quran menggalakkan perbuatan tawassul, tetapi hanya jika ianya terhadap individu yang benar dan individu yang terpilih oleh Allah (swt).

Jika meminta pertolongan untuk meringankan beban seseorang adalah sesuatu yang dikeji di mata sesetengah pihak maka kami mencadangkan kalian supaya meneliti point berikut:

Point Satu – Nabi Musa (as) dan Nabi Muhammad (saw) kedua-duanya berdoa untuk pembantu untuk meringankan beban mereka

Sejak awal misinya Musa (as) berdoa seperti berikut:

Dan jadikanlah bagiku, seorang pembantu dari keluargaku. Iaitu Harun saudaraku; kuatkanlah dengan sokongannya, pendirianku, dan jadikanlah dia turut campur bertanggungjawab dalam urusanku, supaya kami sentiasa beribadat dan memujiMu… Allah berfirman: Sesungguhnya telah diberikan kepadamu apa yang engkau pohonkan itu, wahai Musa!” (al-Quran 20:29-36)

Di sini Musa (as) meminta pertolongan bukan dari Allah (swt) sahaja, tetapi dari saudaranya juga. Dia TIDAK berpaling kepada Allah (swt) secara khusus untuk bantuan tetapi Nabi Musa juga meminta pertolongan dari manusia lain juga, adakah ini satu perlakuan syirik?

Menariknya Suyuti dalam ulasannya mengenai ayat di atas meletakkan riwayat berikut:

“Apabila ayat ini diturunkan, Nabi (saw) berada di atas sebuah pergunungan, sejurus selepas turunnya ayat tersebut, Nabi (saw) berdoa kepada Allah, Ya Allah! Melalui saudaraku Ali, ringankanlah beban di belakangku, dan Allah menerima doa tersebut”
Tafsir Durre Manthur, oleh Jaladin Suyuti, Vol 4 m/s 295

Mengapa Rasulullah (saw) tidak meminta pertolongan Allah (swt)? Malah disini Rasulullah (saw) meminta kepada Allah (swt) supaya Ali (as) dijadikan sebagai pembantunya. Jika ini adalah kesnya maka bukankah Sunnah untuk meminta pertolongan dari Imam Ali (as)?

Point Dua – Bani Israil berpaling kepada Nabi Musa (as) untuk bantuan

Dalam Surah al-A’raf kita baca seperti berikut:

Dan kami membahagikan mereka (Bani Israil) menjadi dua belas suku, sebagai golongan-golongan besar, dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa, ketika kaumnya meminta air kepadanya: Pukul lah batu itu dengan tongkatmu. Maka terpancarlah daripadanya dua belas mata air. Tiap-tiap golongan (di antara mereka) mengetahui tempat masing-masing. Dan Kami naungi mereka dengan awan, dan Kami turunkan kepada mereka Mann dan Salwa. (Lalu Kami berfirman): “Makanlah dari baik-baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Dan tidaklah mereka menganiaya Kami (dengan kekufuran mereka), tetapi mereka adalah menganiaya diri mereka sendiri. (al-Quran 7:160)“.

Di sini kita dapati kaum Bani Israel yang dahaga, daripada meminta Allah (swt) untuk makanan mereka berpaling kepada Hadhrat Musa (as) untuk menjawab doa mereka. Jika meminta bantuan daripada individu lain adalah syirik maka pastinya Musa (as) akan mencela mereka dan menyuruh mereka untuk berdoa kepada Allah (swt), tetapi tidak. Di sini ‘tongkat’ dijadikan sebagai Wasila, Allah (swt) boleh sahaja menurunkan hujan dari langit, namun tetapi Allah (swt) menyuruh Musa (as) untuk memukul tongkat tersebut kepada batu. Bani Israel berpaling kepada Musa (as) dan melaluinya (as) lah Allah (swt) menjawab doa mereka.

Point Tiga – Nabi Sulaiman (as) meminta bantuan dari manusia bukan Allah (swt)

Dan terdapat ayat-ayat ini dalam surah an-Naml:

38. Nabi Sulaiman berkata pula (kepada golongan bijak pandainya): Wahai pegawai-pegawaiku, siapakah di antara kamu yang dapat membawa kepadaku singgahsananya sebelum mereka datang mengadapku dalam keadaan berserah diri memeluk Islam?

39. Berkatalah Ifrit dari golongan jin: Aku akan membawakannya kepadamu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, dan sesungguhnya aku amatlah kuat gagah untuk membawanya, lagi amanah.

40. Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari Kitab Allah: Aku akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata! Setelah Nabi Sulaiman melihat singgahsana itu terletak di sisinya, berkatalah ia: Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku, untuk mengujiku adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberianNya. Dan (sebenarnya) sesiapa yang bersyukur maka faedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur (maka tidaklah menjadi hal kepada Allah), kerana sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, lagi Maha Pemurah.

Jadi disini kita dapati:

1. Nabi Sulaiman (as) meminta supaya singgahsana Balqis dibawa kepadanya

2. Sulaiman (as) tidak berdoa kepada Allah (swt), dia meminta pertolongan dari pengikutnya

3. Seorang hamba dengan sebahagian pengetahuan mengenai Kitab mampu untuk membawa singgahsana tersebut dalam sekelip mata.

Secara jelasnya seorang Nabi (as) mempunyai kuasa lebih daripada seorang manusia biasa namun tetapi Sulaiman (as) meminta pertolongan dari salah seorang temannya, jika meminta pertolongan selain daripada Allah adalah syirik, maka kenapa Nabi Sulaiman (as) meminta pertolongan dari subjek yang lemah statusnya? Tidakkah logik kalian menganggap perbuatan tersebut sebagai syirik?

Jika seorang Nabi (as) boleh meminta bantuan daripada seorang individu dengan sebahagian daripada ilmu Kitab mengapa saya tidak boleh meminta pertolongan daripada Rasulullah (saw) yang mana adalah al-Quran yang berkata-kata, atau Maula Ali (as) yang mengisytiharkan bahawa dia mempunyai pengetahuan penuh berkenaan Kitab? Berkenaan hal ini kami mempunyai kesaksian daripada sahabat Ibn Mas’ud berkata:

“Al-Quran mempunyai maksud luaran dan dalaman, dan Ali Ibn Talib mempunyai pengetahuan berkenaan kedua-duanya.”
Hilyatul Awliyaa, oleh Abu Nu’aym, v1, m/s65

Selain merenung kata-kata Imam Ali (as):

“Tanyalah aku mengenai Kitab Allah, kerana tiada ayat pun melainkan aku tahu sama ada ianya diturunkan di waktu malam atau siang, di kawasan mendatar atau di pergunungan”
History of the Khailfa’s who took the right way oleh Jalaladeen Suyuti, terjemahan Inggeris oleh Abdassamad Clarke, m/s 194

Tawassul dalam pandangan Ahl’ul Sunnah

Sering juga kelihatan di blog-blog atau laman internet lain yang kebanyakan adalah laman anti-syiah akan memperkatakan isu berkenaan tawassul lalu lantang menyuarakan pandangan mereka (dengan berselindung dengan mengatakan bahawa pandangan Ahlul Sunnah) dengan mengatakan Ahlul Sunnah mencela perbuatan ini dan hanya meminta terus kepada Allah (swt). Well, if you find anything like that, you might wanna think twice!

Point 1. Terdapat ijma dikalangan Ulama Ahl’ul Sunnah berkenaan sahnya bertawassul

Semua pakar hukum termasuk Imam Shafi’I, Maliki dan ulama-ulama terkemudian Hanafi dan juga yang lain seperti Hanbali bersetuju terhadap sahnya cara berdoa sebegini sama ada ianya semasa hayat Baginda (saw) atau selepas wafatnya baginda.
1. Sharh al-Mawahib’ vol. 8′ m/s 304;
2. al-Majmu” vol. 8′ m/s 274;
3. Ibn ‘Abidin’ vol. 5′ m/s 254;
4. al-Fatawa al-Hindiyyah’ vol. 1′ m/s 266 dan vol. 5′ 318;
5. Fath al-Qadir’ vol. 8′ m/s 297′ 298
6. al-Futuhat al-Rabbaniyyah ‘ala al-Azkar al-Nabawiyyah’ vol. 5′ m/s 36

Point 2. Imam Malik mendesak seorang Khalifah Abbasiyah untuk bertawassul kepada Rasulullah (saw)

Khalifah Abbasiyah, Mansur al-Dawaniqi’ pernah bertanya kepada Imam Malik ibn Anas sama ada beliau patut beralih ke arah makam Nabi (saw) atau menghadap kiblat untuk berdoa? Malik menjawab:

Mengapa kamu ingin beralih arah dari Nabi (saw) sedangkan baginda (Nabi Muhammad (saw)) adalah wasilah (perantara) untuk kamu dan untuk ayah kamu Adam (as) terhadap Allah pada hari kiamat. Mengahadap lah ke arahnya (Nabi (saw)) dan mintalah perantaraannya (syafaat).
[Diambil dari Al-Mughni ma’ al-Sharh’ vol. 3′ m/s 588; al-Sharh al-Kabir ma’ al-Mughni’ vol. 3′ m/s 494; al-Qadi ‘Iyad in al-Shifa (2:92-93)

Point 3. Imam Ahmad ibn Hanbal menganjurkan membuat tawassul melalui Rasulullah (saw)

Imam Ahl’ul Sunnah ‘Ala’ al-Din al-Mardawi berkata dalam bukunya al-Insaf fi ma’rifat al-rajih min al-khilaf ‘ala madhhab al-Imam al-mubajjal Ahmad ibn Hanbal (3:456):

“Kedudukan sebenar mazhab ini [Hanbali] ialah adalah dibenarkan dalam doa seseorang untuk menggunakan perantara dari orang yang beriman dan dikatakan bahawa ianya digalakkan (mustahab). Imam Ahmad berkata kepada Abu Bakar al-Marwazi: yatawassalu bi al-nabi fi du’a’ih — “Biarkan dia menggunakan Nabi sebagai perantara dalam doanya kepada Allah”.

Point 4. Imam Shafii membuat tawassul melalui Ahlul Bayt (as)

Imam Ahlul Sunnah Ibn Hajr Haytami telah mengulanginya di banyak tempat dalam bukunya al-Sawa’iq al-muhriqa li ahl al-dalal wa al-zandaqa (eg: m/s 180) dan al-Khayrat al-hisan (m/s 69):

“Imam Shafi’I membuat tawassul melalui keluarga Nabi (Ahlul Bayt) apabila beliau berkata:

Al al-nabi dhari’ati wa hum ilayhi wasilati
arju bihim u’ta ghadan bi yadi al-yamini sahifati

Keluarga Nabi adalah cara ku dan perantara kepada-Nya. Melalui mereka aku berharap agar diberikan rekodku dengan tangan kanan nanti”.

1. Ibn Hajr Haytami’ dalam Al-Sawa’iq al-muhriqa li ahl al-dalal wa al-zandaqa (eg: m/s 180)
2. al-Khayrat al-hisan (m/s 69) Ini juga ditemui dalam Diwan al-Shafi’i seperti yang disunting oleh ‘Umar Faruq al-Dabbagh (Beirut: Dar al-arqam’ n.d.) m/s 50.

Point 5. Doa tawassul Allamah Nawawi di makam Rasulullah (saw)

Jemaah haji patut menghadap makam Rasulullah (saw) jadikan baginda perantara (tawassul) dalam menghampiri Tuhan dan mencari wasilahnya sebagai perantaraan (syafaat) dalam cara yang sama seperti Badwi yang menziarah makam Nabi dan berdiri di sebelahnya lalu berkata: ‘Salam ke atas kamu wahai Rasul Allah’ Aku pernah mendengar Allah berfirman:

…Dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu (wahai Muhammad) lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani. (al-Quran 4: 64)

Oleh itu aku telah datang kepadamu untuk pengampunan dosa-dosa ku dan mencari perantaraanmu dengan Allah.
Al-Majmu” vol. 8′ m/s 274; Fayd al-Qadir’ vol. 2′ m/s 134; I’anah al-Talibiyyin’ m/s 315.

Point 6. Doa tawassul Ibn Qudamah Hanbali di makam Rasulullah (saw)

Ibn Qudamah Hanbali, dalam mendefinasikan adab ziarah ke makam Nabi (saw) menulis dalam bukunya al-Mughni

Berdiri di sebelah makam Nabi (saw) dan katakan: Aku telah datang kepadamu untuk pengampunan dosa-dosa ku dan mencari perantaraanmu dengan Allah.
1. Al-Mughni ma’ al-Sharh’ vol. 3′ m/s 588;
2. al-Sharh al-Kabir ma’ al-Mughni’ vol. 3′ m/s 494

Point 7. Doa tawassul Imam Ghazzali al Shaafii di makam Rasulullah (saw) dan Ahlul bait (as)

Imam Ahlul Sunnah Abdul Hamid Ghazzali walaupun kecenderungannya ke arah Nasibi (lihat artikel mengenai Imam Husayn di http://www.answering-ansar.org) membahagikan satu bahagian istimewa dalam bukunya Ihya’ ‘Ulum al-Din berkenaan adab jemaah haji ke makam Nabi (saw) untuk bertaubat dan meminta keampunan dari Allah. Dia menyatakan:

Nabi Muhammad sepatutnya dijadikan perantara (wasilah) dan perantaraan (syafaat) dan dengan muka menghadap ke arah makam baginda penziarah patut meminta kepada Allah demi Nabi dan posisinya dengan ucapan: “Ya Allah sesungguhnya Engkau telah berfiman, dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu (wahai Muhammad) lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani. (al-Quran 4:64);

Ya Allah sesungguhnya kami telah mendengar kata-kata Mu dan kami patuhi suruhan Mu, dengan mendatangi RasulMu untuk mencari perantaraannya dengan Mu untuk dosa-dosa kami; betapa membebankan dan beratnya (dosa) di belakang kami! Kami menyesali kelalaian kami, kami mengakui kesilapan dan kesalahan kami, terimalah taubat kami demi Baginda, jadikanlah NabiMu perantara kepada kami, dan luhurkanlah kami demi posisinya dan haknya denganMu.”

Al-Ghazzali juga menambah:

Adalah disarankan para jemaah untuk pergi setiap hari ke perkuburan Baqi’ dan selepas memberi salam kepada Nabi (saw), membuat ziarah ke makam (Imam) Hasan ibn ‘Ali, (Imam) ‘Ali ibn al-Husayn, (Imam) Muhammad ibn ‘Ali dan (Imam) Ja’far ibn Muhammad (semoga Allah senang dengan mereka) dan juga lakukan solat di Masjid Fatimah (semoga Allah senang dengannya).
Ihya’ ‘Ulum al-Din’ vol. 1′ m/s 258-261

Suara tunggal yang membantah berkenaan perbuatan tawassul di kalangan Imam Fiqah Sunni adalah Imam Abu Hanifa. Pengikut-pengikutnya yang terkemudian walau bagaimanapun bertentangan pendapat dengan Imam mereka berkenaan point ini dan mereka menganjurkan penggunaan tawassul.

Point 8. Kajian seorang ulama Hanafi mengesahkan kebolehan bertawassul

Ulama Hanafi terkemuka dari India, Shaykh Khalil Ahmad Saharanpuri dalam bukunya al-Muhannad ‘ala al-Mufannid telah mengumpul fatwa atau pendapat menurut hukum dari 75 ulama Sunni unggul dari bahagian berbeza dalam dunia Islam berkenaan kebolehan bertawassul di makam Nabi Muhammad (saw). Beliau menulis:

Pada pendapat kami dan guru-guru kami, ziarah ke makam Penghulu segala Rasul (semoga jiwaku dikorbankan deminya) adalah kedekatan yang paling dimuliakan, rahmat yang paling penting dan perantaraan (wasilah) yang paling hebat untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Boleh dikatakan ianya adalah satu suruhan hampir kepada tahap diwajibkan, walaupun ianya memerlukan perjalanan yang bermasalah untuk melakukannya dan tidak terdapat pilihan lain melainkan berusaha dengan hidup dan kekayaan. Tawassul kepada nabi-nabi, wali-wali Allah, orang-orang alim, mereka yang syahid dan mereka yang benar semasa berdoa, sama ada semasa hayat mereka atau selepas pemergian mereka, adalah dibolehkan dengan cara berikut:

Allahumma inni atawassalu ilayka bi-fulan an tujiba da’wati wa taqdia hajati.

(Ya Allah! Aku memohon kepada Mu melalui perantaraan si fulan dan si fulan, terimalah doaku dan kabulkanlah hajatku)
‘Aqa’id Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah fi radd al-Wahhabiyyah wa al-Bid’ah’ diterjemahkan kepada bahasa Parsi oleh ‘Abd al-Rahman Sarbazi’ m/s 86

Point 9. Doa Ulama Deobandi – mencari ilmu melalui Imam ‘Ali (as)

Sekarang kami akan menyebut berkenaan doa yang digunakan Hanafi/Deobandi dari benua kecil India

Doa ini boleh didapati dalam teks-teks berikut oleh ulama-ulama unggul Hanafi:

 1. Ashraf Ali Thanvi dalam bukunya Sharh Ahfaq “Taleem al Deen” m/s 171 (Dar al Ishat Publishers, Karachi.
 2. Maulana Haji Imdadallah Muhajr Makki dalam “Irshad Murshid m/s 13 dicetak oleh Ashrafeeya Deobandia Publishers).
 3. Maulana Husayn Ahmad Madani dalam “Silasil Tayibba” m/s 14 (Dicetak oleh Dar al Islameeya, Anarkali, Lahore)

Kesemua tiga ulama tersebut telah menganggap bahawa adalah dibolehkan untuk memohon pertolongan melalui Imam ‘Ali disebabkan kedudukannya sebagai Hadi (pembimbing), sehingga ketiga-tiga mereka telah merekodkan doa berikut dalam buku-buku mereka:

“Oh buanglah kebodohan dari kami, dan cerahkan kami dengan realiti dan ilmu, melalui ‘Ali, Pembimbing Ilmu Mu yang benar”.

Point 10. Doa seorang ulama Hanafi untuk mendapatkan Wilayath (penguasaan) dengan bantuan Imam ‘Ali (as)

Qadhi Thana’ullah Panee Pathee adalah seorang ulama Hanafi klasik, yang menulis dalam bidang yang luas termasuklah Fiqah, falsafah dan tawassaf. Hasil kerjanya yang paling dikenali adalah Tafseer Mazhari. Dalam ulasannya berkenaan Surah Al-Imran Jilid 2 m/s 140, beliau merekodkan doa berikut:

“Hati dan pusat petunjuk terhadap keajaiban adalah Hadhrath ‘Ali (semoga Allah menjelaskan mukanya). Di kalangan Ummah, sama ada dahulu atau sekarang tiada siapa yang dapat mencapai kedudukan Wilayath tanpa bantuan jiwa ‘Ali, kedudukan ini hanya boleh dituntut oleh para Imam, keturunan ‘Ali sehingalah kepada Hasan al Askari”
Tafseer Mazhari Surah Aal-e-Imran, Jilid 2 m/s 140).

Sekarang soalan kami senang sahaja adakah Imam Malik, Ghazzali, Nawawi, Thanvi, Thana’ullua, bukan Sunni Muslim? Tanpa ragu-ragu mereka adalah Sunni Muslim, mereka adalah Sunni Muslim yang unggul malahan Imam dalam Fiqah yang mengesahkan perbuatan tawassul. Jika begitu halnya maka bagaimana pula mereka yang mengatakan memohon pertolongan selain daripada Allah (swt) adalah haram dan bukanlah perbuatan Sunni Muslim?

Amalan Syiah dalam bertawassul

Point 1.

Dari sudut pandangan Syiah, tugas pertama, dan yang paling penting bagi Nabi (saw) dan para Imam (as) adalah untuk menjadi hamba Allah yang sebenar dan menyembah-Nya. Syiah tidak mempercayai bahawa Nabi dan para Imam diciptakan semata-mata untuk membantu atau melayan kami, tetapi mereka diciptakan untuk berkhidmat untuk Allah sebagai hamba yang taat. Hampir dalam semua doa Syiah merujuk Nabi dan para Imam sebagai “abdullah” – abdi Allah – dan mengaku bahawa mereka mengabdikan diri mereka kepada Allah serta keinginan-Nya pada setiap masa. Juga, menyembah Allah boleh dicapai dengan membantu yang lain, dan juga memberi Nabi dan para Imam kedudukan yang istimewa berkenaan hal ini seperti “maqaam al-mahmoud” (hampir semua pengulas al-Quran Sunni merujuknya sebagai posisi Syafa’at, lihat ulasan seperti Aalusi, untuk ayat (48/baqarah)).

Syiah mengetahui dengan jelasnya, bahawa jika mereka menggunakan Nabi dan keturunannya sebagai “tawassul”, Allah (swt) jualah yang menentukan sama ada untuk memakbulkannya atau tidak. Akan tetapi, kehadiran Wasilah dapat mempercepatkan proses tersebut. Dalam Surah Al-Anfal dalam al-Quran, apabila Nabi (saw) bersemuka dengan tuduhan dari golongan Kuffar berkenaan al-Quran, Allah berfirman:

“Dan Allah tidak sekali-kali akan menyeksa mereka, sedang engkau (wahai Muhammad) ada di antara mereka; dan Allah tidak akan menyeksa mereka sedang mereka beristighfar (meminta ampun).” (8:33)

Ibn Hajar al-Makki berkata dalam Sawa-iq al Muhriqah nya bahawa ayat ini merujuk kepada kepujian dan keistimewaan Ahlul Bayt.

Ibn Hajar, Sawa-iq al Muhriqah, jilid 11, dalam ulasan ayat 33 Surah 8

Secara dasarnya adalah difahami bahawa golongan Kuffar patut menerima hukuman, tetapi hukuman mereka ditangguhkan disebabkan kehadiran Nabi Muhammad. Kehadiran Nabi Muhammad (saw) di kalangan manusia adalah satu rahmat dari Allah untuk hamba-Nya, sama ada mereka Muslim, atau tidak. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah (swt) dalam al-Quran mengenai Nabi Muhammad, “Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.” (21:107)

Point 2. Hadhrath Adam (as) melakukan tawassul melalui Ahlul bayt (as)

Teks dari Ahlul Sunnah juga mengesahkan bahawa Nabi Adam membuat tawassul dengan memanggil Ahlul Bayt (as). Mereka mengesahkan hal ini dalam ulasannya berkenaan ayat berikut:

“Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah (kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya), lalu Allah menerima taubatnya; sesungguhnya Allah, Dia lah yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani.” (Surah Baqarah ayat 37)

Berkenaan hal ini kami akan menyebut dua riwayat dari Tafseer Durre Manthur, oleh Imam Ahlul Sunnah al Hafidh Jaladeen Suyuti:

“Hadhrath ‘Ali meriwayatkan bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah, ‘Kata-kata apakah yang Allah (swt) ajarkan kepada Adam. Baginda (saw) menjawab ‘Ya Allah aku memohon keampunan melalui Muhammad dan keluarganya”.

“Ibn al Najjar meriwayatkan bahawa Ibn Abbas bertanya kepada Rasulullah (saw) berkaitan dengan hal di atas, dan Rasulullah (saw) berkata, Adam menyampaikan “Melalui Muhammad, ‘Ali, Fatima, Hasan dan Husain, terimalah taubatku. Allah (swt) kemudiannya menerima taubat baginda”.
Tafseer Durre Manthur Jilid 1 m/s 60-61 oleh Imam Ahlul Sunnah al Hafidh Jaladeen Suyuti

Imam Ahlul Sunnah Mahmud Abdul Rauf juga merekodkan ini di atas autoriti Ibn Abbas dalam bukunya:
Sayyadtun Nisa il’ Jana m/s 87

…dan juga Ibn Maghazli dalam:
Manaqib Ameer’ul Momineen m/s 59

Ulama Hanafi moden Allamah Saim Chisti dalam hasil kerjanya yang ulung berkenaan riwayat hidup Imam ‘Ali (as) dipanggil Mushkil Kashah – Jilid 2 m/s 310-317 juga bersetuju bahawa Nabi Adam (as) mencari keselamatan melalui personaliti-personaliti ini dan sebagai bukti beliau menyebut beberapa sumber Sunni seperti Tafseer Durre Manthur, Manaqib oleh Ibn Maghazli, Jazhb al Kulub m/s 338 oleh ulama hadis terkenal dari India Shah Abdul Haqq Dehlavi, Ya Nabi al mawaddah Jilid 1 m/s 97, dan Nazathul Majalis oleh Abdul Rahman Safree Jilid 2 m/s 228.

Bukti Tawassul/perantaraan melalui Sunnah Nabi

Ianya telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya, Abu Dawud dalam Sunannya, dan al-Nasa’I dalam Sunan mereka, Nabi berkata kepada al-Firasi, berkenaan meminta daripada orang:
“Jika kamu benar-benar perlu meminta daripada orang, maka mintalah dari mereka yang benar”.

dalam kunta la budda sa’ilan fas’al al-salihin.

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad, Abu Dawud, dan al-Nasa’i dalam Sunan mereka. al-Dhahabi berkata: “Rantaiannya adalah bagus” (isnaduhu salih).
Lihat Dhahabi, Mu`jam al-shuyukh (Ta’if: maktabat al-siddiq, 1408/1988) 2:420 (#1028).

Riwayat autentik ini menjelaskan dengan ringkas kebolehan untuk bertawassul. Nabi bukan sahaja tidak mencela tawassul, malah memberi tunjuk arah kepada siapa individu tersebut perlu membuat tawassul.

Perantaraan kepada Nabi Muhammad sebelum ciptaan fizikal Baginda:

Ianya telah dicatat dalam Mustadrak al Hakim, diriwayatkan oleh Umar ibn al khattab bahawa: “Apabila Nabi Adam (as) membuat kesilapan dan menjadi (tarkal owla) baginda menghadap ke arah langit dan berkata: Ya Allah aku bersumpah kepada Muhammad (saw) supaya kamu mengampunkan aku. Allah memberitahunya: Bagaimana kamu mengetahui Muhammad (saw) sebelum aku menciptanya? Adam (as) berkata: Ya Allah! Apabila kamu menciptakanku dengan tanganMu dan berikan kepadaku roh istimewaMu dalam badanku, aku mengangkat kepalaku dan ternampak pada dasar langit telah tertulis “la ilaha illallah, Muhammad rasulullah” Tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Dan aku tahu bahawa Engkau tidak menemani namaMu dengan yang lain, melainkan Engkau menyayanginya lebih dari sesiapa pun. Allah (swt) berkata, “(Sesungguhnya) kamu telah mengatakan kebenaran! Aku menyayanginya lebih dari semua ciptaanku. Dan sekarang (bahawa) kamu telah bersumpah kepadanya, Aku ampunkan engkau. Kerana jika tidak ada Muhammad, Aku tidak akan menciptakan kamu.”

1. Mustadrak al Hakim, Book of History, End of the Book of Al-Ba3ath, Vol. 2, p. 615;
2. Majma al-Zawa’ed, vol. 8, p. 253;
3. Dan diriwayatkan dari Tabarani dalam Al-Nosra muraghi p. 113-114

Perantaraan kepada Nabi semasa hayat Baginda:

HADIS MENGENAI SEORANG LELAKI BUTA

Bukhari, Tirmidhi, dan ramai yang lain mengaitkan, melalui rantaian periwayat mereka dari ‘Uthman ibn Hunayf, bahawa seorang lelaki buta mendatangi Rasulullah (saw) dan berkata, “Aku telah menderita mengenai penglihatanku, maka tolonglah doakan kepada Allah untuk ku.” Rasulullah (saw) berkata: “Pergilah ambil wuduk, lakukan solat dua rakaat, dan kemudian katakan:

“Ya Allah, Aku memohon kepadaMu dan berserah kepadaMu melalui Nabi Muhammad ku, Nabi yang dirahmati; Ya Muhammad, aku mencari perantaraanmu dengan Tuhanku untuk mengembalikan penglihatanku [dan dalam versi yang lain: “untuk keperluanku, semoga ianya dapat dimakbulkan. Ya Allah, izinkanlah baginda pengantaraan untukku”].” Rasulullah (saw) menambah, “Dan jika terdapat sebarang keperluan, lakukan yang serupa.”

Hadis ini telah direkodkan oleh Bukhari dalam “al-Tarikh al-kabir” nya , Ahmad (4:138 #17246-17247), Tirmidhi (hasan sahih gharib — Da`awat Ch. 119), Nasa’i (`Amal al-yawm wa al-laylat p. 417-418 #658-660), al-Hakim (1:313, 1:526), Tabarani dalam al-Kabir, dan dengan rapi mengesahkan sebagai sahih oleh hampir lima belas pakar hadis termasuk Ibn Hajar, Dhahabi, Shawkani, dan Ibn Taymiyya.] oleh Ibn Majah Sunannya (Buku Iqamat al-salat wa al-sunnat, Ch. pada Salat al-hajat #1385), dimana beliau berkata ianya dengan rapi disahkan (SAHIH), oleh Nasa’i dalam “Amal al-yawm wa al-layla”, oleh Abu Nu’aym dalam “Ma’rifa al-Sahaba”, oleh Baihaqi dalam “Dala’il al-nubuwwa”, oleh Mundhiri dalam “al-Targhib wa al-tahrib”, oleh Haythami dalam “Majma’ al zawa’id wa manba’ al-fawa’id”, oleh Tabarani dalam “al-Mu’jam al-kabir”, oleh Ibn Khuzayma dalam “Sahih” nya, dan oleh yang lain. Hampir 15 pakar hadis telah mengesahkan bahawa hadis ini Sahih.

Riwayat autentik (Sahih) ini membuktikan sahnya “tawassul” melalui individu yang hidup.

Jika tawassul adalah syirik, atau jika terdapat sebarang kecurigaan mengenai syirik didalamnya, Nabi (saw) tidak akan mengajarnya kepada lelaki buta tersebut apabila dia meminta baginda untuk berdoa kepada Allah untuknya, namun kebenarannya baginda mengajar lelaki tersebut untuk membuat “tawassul” kepada Allah melalui baginda. Setakat ini kami telah tunjukkan tawassul kepada Nabi Muhammad (saw) sebelum baginda diciptakan dan semasa hayatnya.

Imam Ahl’ul Sunnah Alusi al-Baghdadi memetik kata-kata Ibn ‘Abd al-Salam bahawa “adalah dibolehkan untuk berdoa kepada Allah atas sebab Nabi (saw), kerana Nabi Muhammad (saw) adalah pemimpin kepada anak-anak Adam”. Alusi menyimpulkan bahawa tawassul adalah dibolehkan dan untuk menyokong kenyataannya beliau memetik kata-kata di atas dan berkata:

“Tiada halangan dalam membuat tawassul kepada Tuhan dengan menggunakan kemuliaan (jah) dan pangkat ketinggian Nabi (saw), sama ada semasa hayatnya atau selepas kewafatannya, kerana kemuliaan disini merujuk kepada sifat yang mana adalah salah satu daripada sifat Allah Maha Besar…tawassul melalui kemuliaan seseorang individu selain Nabi (saw) juga adalah dibolehkan, asalkan individu yang dianggap sebagai wasilah tersebut mempunyai ketinggian dan tempat kemuliaan disisi Allah.”
(Tafsir Ruh al-Ma’ani, vol. 6, m/s 128)

Khalifah kedua akan berpaling kepada Abbas sebagai wasila supaya hujan

Ianya telah diriwayatkan dalam Sahih al Bukhari oleh Anas, “Setiap kali kemarau mengancam mereka, ‘Umar bin Al-Khattab, pernah meminta Al-Abbas bin ‘Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah supaya hujan. Beliau pernah berkata,

“Ya Allah! Kami biasa meminta Nabi untuk berdoa kepada-Mu supaya hujan, dan Engkau akan berkati kami dengan hujan, dan sekarang kami meminta bapa saudara baginda untuk berdoa kepada-Mu supaya hujan. Ya Allah! Berkatilah kami dengan hujan.” Dan oleh itu hujan akan turun.
Sahih al Bukhari Jilid 2, Buku 17, Nombor 123 Tajuk “Istisqaa”, Diriwayatkan oleh Anas.

ULASAN:

Mengapa khifah kedua berpaling kepada Abbas sebagai Wasila? Mengapa beliau tidak meminta kepada Allah (swt) secara terus supaya hujan? Mengapa beliau meletakkan tanggungjawab ini terhadap Abbas? Umar juga mengaku bahawa para Sahabat akan meminta Rasulullah (saw) untuk berdoa supaya hujan “Kami biasa meminta Nabi untuk berdoa kepada-Mu supaya hujan” – mengapa mereka tidak memohon kepada Allah sendiri? Adakah Rasulullah (saw) menegur mereka dan menyuruh mereka untuk berdoa SECARA TERUS kepada Allah (swt)?

Tawassul kepada Nabi selepas kewafatannya

Sekarang kami akan menyebut berkenaan bukti tawassul terhadap Nabi selepas kewafatannya. Apa yang dibuktikan oleh perbezaan situasi masa adalah, jika Nabi dan ahlul bayt-nya dapat memberi perantaraan kepada seseorang, ianya hanyalah kerana Allah (swt) telah mengizinkannya serta menyuruh hamba-Nya untuk melakukannya. Tawassul dalam bentuk dimana Allah telah menyuruhnya, sesungguhnya adalah satu lagi ujian buat hamba-Nya, di mana sesetengah menolaknya dan sesetengah lagi mempercayainya.

HADIS LELAKI YANG MEMERLUKAN

Tambahan pula, Tabarani, dalam “al-Mu’jam al saghir” nya, melaporkan sebuah hadis dari ‘Uthman ibn Hunayf bahawa:

seorang lelaki berulang kali mengunjungi ‘Uthman ibn ‘Affan (RA) berkenaan sesuatu yang diperlukannya, tetapi ‘Uthman tidak memberi perhatian terhadap individu tersebut atau keperluannya. Lelaki tersebut berjumpa dengan Ibn Hunayf dan mengadu kepadanya mengenai hal tersebut – ini berlaku selepas wafatnya (wisal) Nabi Muhammad (saw) dan selepas zaman khalifah Abu Bakar dan Umar – maka ‘Uthman ibn Hunayf, salah seorang daripada para sahabat yang mengumpul hadis dan menuntut ilmu dalam agama Allah berkata: “Pergi ke tempat berwuduk dan ambil wuduk, kemudian pergi ke masjid, laksanakan solat dua rakaat, dan katakan:

“Ya Allah, Aku memohon kepadaMu dan berserah kepadaMu melalui Nabi Muhammad kami, Nabi yang dirahmati; Ya Muhammad, aku berserah melalui mu kepada Tuhanku, semoga Allah memakbulkan hajatku,’

“dan katakan hajat kamu. Kemudian datang kepadaku supaya aku dapat pergi bersama kamu [kepada Khalifah ‘Uthman].”

Maka lelaki tersebut beransur pergi dan melakukan seperti mana yang disuruh, kemudian pergi ke pintu ‘Uthman ibn ‘Affan (RA), dan penjaga pintu mendatanginya, menyambutnya dengan tangan, membawanya kepada ‘Uthman ibn ‘Affan dan mendudukkan lelaki tersebut di sebelah ‘Uthman di atas sebuah kusyen. ‘Uthman bertanya, “Apa yang kamu perlukan?” dan lelaki tersebut memberitahu apa yang dia inginkan, dan ‘Uthman menyempurnakannya untuk lelaki tersebut dan kemudian dia berkata, “Aku tidak ingat tentang keperluanmu sehinggalah baru sebentar tadi,” menambah, “Apabila kamu perlukan sesuatu, katakan sahaja.” Kemudian lelaki tersebut beransur pergi, berjumpa dengan ‘Uthman ibn Hunayf dan berkata kepadanya, “Semoga Allah membalas jasa kamu! Dia tidak nampak mengenai keperluanku atau memberi perhatian kepadaku sehinggalah kamu bercakap dengannya.” ‘Uthman ibn Hunayf menjawab, “Demi Allah, aku tidak bercakap dengannya, tetapi aku pernah melihat seorang lelaki buta mendatangi Rasul Allah (saw) dan mengeluh kepada baginda mengenai penglihatannya yang hilang. Nabi (saw) berkata, ‘Apakah kamu tidak mampu menahannya?’ dan lelaki tersebut menjawab, ‘Wahai Rasul Allah, aku tidak mempunyai sesiapa untuk membawa ku ke mana-mana, dan ianya adalah sesuatu yang sukar buatku.’ Nabi (saw) berkata kepadanya, ‘Pergi ke tempat berwuduk dan ambil wuduk, kemudian solat dua rakaat dan lakukan doa ini.’ ” Ibn Hunafy menyambung, “Demi Allah, kami tidak berpisah atau bercakap panjang sebelum lelaki tersebut kembali kepada kami seperti tiada apa yang tidak kena dengannya.”
Tabarani, dalam “al-Mu’jam al saghir” nya,

Ini adalah teks yang jelas, nyata dari seorang Sahabat Rasulullah membuktikan kebolehan untuk bertawassul melalui yang telah meninggal. Ianya telah diklasifikasikan sebagai autentik (SAHIH) oleh Baihaqi, Mundhiri, and Haythami.

al-Hafiz Ibn al-Jawzi mengaitkan dalam Kitab al-Wafa, (al-hafiz)
Abu Bakr al-Minqari berkata: Aku bersama dengan (al-hafiz) al-Tabarani dan (al-hafiz) Abu al-Shaykh dalam Masjid Nabi, dalam sedikit kesusahan. Kami menjadi sangat lapar. Pada hari tersebut dan hari esoknya kami tidak makan. Apabila masanya untuk isyak, aku mendatangi Makam Rasulullah dan aku berkata: “Wahai Pesuruh Allah, kami lapar, kami lapar” (ya rasullallah al-ju` al-ju`)! Kemudian aku pergi. Abu al-Shaykh berkata kepada aku: Duduk. Sama ada akan terdapat makanan untuk kita, atau mati. Aku tidur dan Abu al-Shaykh tidur. Al-Tabarani berjaga, mencari sesuatu. Kemudian seorang `Alawi (seseorang dari keturunan Ali) datang mengetuk pintu bersama dua orang budak lelaki, setiap seorang membawa bakul daun palma berisi dengan makanan. Kami duduk dan makan. Kami menyangka bahawa kanak-kanak tersebut akan mengambil kembali baki tetapi mereka meninggalkan semua dia belakang. Apabila kami selesai, `Alawi tersebut berkata: Wahai manusia, adakah kamu merungut kepada Nabi? Aku Nampak baginda dalam tidurku dan baginda menyuruhku untuk membawa sesuatu kepada kamu.

Al-Hafiz Ibn Jawzi, Kitab al Wafa, m/s 818, #1536

Maka kami menyimpulkan bahawa perantaraan terhadap Nabi dan ahlul bayt nya sama sekali tidak membawa kepada politeisme, kerana ianya adalah suruhan daripada Allah melalui al-Quran untuk “mencari jalan untuk mendekati”. Sepanjang perjalanan penyangkalan ini, sudah diperjelaskan bahawa bukan sahaja perantaraan diterima dalam Islam, tetapi juga ianya adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh ramai nabi dan ulama.

Article taken from http://www.answering-ansar.org
Edited and translated for easier understanding.
Advertisements

Kelahiran Syiah

Leave a comment

Syiah dan Sunni, kedua-duanya telah tersalah faham atau dengan sengajanya, tersalah faham, apakah yang dimaksudkan dengan menjadi Syiah. Kita selalunya mengambarkan Syiah sebagai salah satu kumpulan dalam Islam, yang salah maksudnya dari perkataan itu sendiri, kerana kumpulan dalam Islam bermaksud sekumpulan orang yang mengambil sesuatu dari Islam dan meninggalkan yang lainnya. Semua kumpulan hari ini mempercayai bahawa mereka bukanlah satu kumpulan dalam Islam, tetapi mereka ialah Islam yang sebenar itu sendiri.

Masyarakat Syiah

Apakah yang di maksudkan dengan perkataan Syiah? Bahasa Arab ialah satu bahasa sangat complicated dan Al Quran sendiri telah menggunakan perkataan Syiah di pelbagai tempat dalam konteks yang berbeza. Mari kita melihat sendiri contoh ini di dalam Quran yang merupakan pembeza antara Haq dan Batil.

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ
Bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan ugama mereka (dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu), dan mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah engkau terkait sedikitpun dalam (perbuatan) mereka. Sesungguhnya perkara mereka hanya terserah kepada Allah. Kemudian Ia akan menerangkan kepada mereka (pada hari kiamat kelak), apa yang telah mereka lakukan (dan membalasnya).
Quran [6:159]

Oleh itu Syiah di dalam bahasa Arab bermaksud kumpulan atau puak dalam satu agama, yang jelas sesuatu yang di larang oleh Allah swt. Bagaimanapun bahasa Arab mempunyai berbagai meksud yang berbeza. Syiah yang diikuti oleh orng ramai hari ini tidak membawa maksud puak atau kumpulan, tetapi membawa maksud pengikut.

وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ
Dan sesungguhnya di antara orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh ialah Nabi Ibrahim..
Quran [37:83]

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ
Dan masuklah ia ke bandar (Mesir) dalam masa penduduknya tidak menyedarinya, lalu didapatinya di situ dua orang lelaki sedang berkelahi, – seorang dari golongannya sendiri dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya. Maka orang yang dari golongannya meminta tolong kepadanya melawan orang yang dari pihak musuhnya;
Quran [28:15]

Masyarakat Syiah menyanjungi Ulama

Kita dapat fahami di sini bahawa Ibrahim ialah Syiah kepada Nuh, atau dalam kata lain, Ibrahim mengikuti jalan Nuh. Kes yang sama juga dapat kita lihat dalam pergaduhan antara Syiah Musa dan syiah musuh beliau. Syiah Musa tergolong dalam pengikut Musa. Kamu juga pasti mendapati bahawa Syiah Musa hanya meminta pertolongan dari Musa sahaja, dan Musa memilih untuk membantu Syiah beliau sahaja. Faham?

Jadi perkataan Syiah, secara bahasanya bermaksud pengikut. Kamu boleh menjadi Syiah bapa kamu, atau Syiah imam masjid atau mufti, dan ia langsung tidak ada kena mengena dengan agama. Persoalan yang penting ialah samada kamu ialah Syiah Muhammad atau tidak. Syiah kepada Rasulullah di gelar sebagai Muslimin.

Bagaimanapun kita mempunyai berbagai kumpulan pada hari ini, contohnya Syiah, Sunni dan Wahabi, dan persoalan yang sama masih timbul,iaitu, siapakah yang di gelar Syiah dan siapa pula pengasasnya.

Bagi mereka yang tidak mengetahui atau bagi mereka yang berasa seronok menyebarkan pembohongan, kejahatan dan rasa benci, mereka mendakwa bahawa:

Sejak dari zaman dahulu, iaitu zaman awal Syiah, para ulama Syiah menyatakan bahawa Syiah diasaskan oleh si Yahudi, Abdullah Ibnu Saba’. Allamah Majlisi berkata: ” Sesetengah ulama mendakwa bahawa Ibn Saba ialah seorang yahudi yang menerima Islam dan mula menyuarakan pendapat beliau tentang Wilayat Imam Ali. Semasa beliau masih lagi menganut agama yahudi, beliau menyuarakan pendapat yang melampau tentang Yusha ibn Nun telah dilantik oleh Allah swt untuk menggantikan Nabi Musa, dan oleh itu, beliau juga menyuarakan pendapat yang sama dalam kes Ali kepada Rasulullah (sawa). Beliau adalah orang yang pertama memegang kepercayaan Imamah, dan beliau secara terbuka mengkritik 3 khalifah pertama serta mengkafirkan mereka. Maka, dapatlah dikatakan permulaan Syiah ialah berdasarkan agama Yahudi.
jamiat.org.za

Samada berdasarkan kebodohan atau kejahilan, mereka ini mendakwa Wilayat Ali ibn Abu Thalib telah di cipta oleh seorang yahudi bernama Abdullah Ibn Saba’. Mereka yang mengetahui peristiwa Ghadir, dan mereka yang memahami Al Quran tidak akan menyuarakan dakwaan yang salah ini:

Sesungguhnya Wali kamu hanyalah Allah, dan RasulNya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk (tunduk menjunjung perintah Allah).
Quran [5:55]

Adalah diriwayatkan dari Ammar Yassir bahawa seorang peminta sedekah datang kepada Ali dan berdiri di sebelah beliau. Ali sedang rukuk di dalam solat. Beliau seterusnya mengeluarkan cincin beliau dan memberikan kepda peminta sedekah itu. Kemudian Ali memberitahu peristiwa ini kepada Nabi (sawa), dan pada ketika itulah ayat (5:55) di turunkan.

Klik di bawah untuk rujukan Sunni yang di scan:
The Ghadir Declaration, by Dr Muhammad Tahir ul Qadri, pages 48-49

Imam Ali ialah satu-satunya orang yang memberi zakat ketika rukuk di zaman Nabi(sawa).
Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v5, p38
Tafsir al-Kashshaf, by Al-Zamakhshari, v1, p505, 649
Tafsir al-Bayan, by Ibn Jarir al-Tabari, v6, p186, 288-289.

Oleh itu entiti pertama yang mengisytiharkan Wilayat Imam Ali ialah Quran sendiri, bukan seorang Yahudi. Entiti kedua yang mengisytiharkan perkara ini ialah Nabi Muhammad(sawa) sendiri di Ghadir dan bukannya Yahudi.

Berkenaan dengan pembohongan mitos Ibn Saba’:

Dr. Ali al Wardi, seorang professor sejarah di Universiti Baghdad, Ilmuan sunni, menyatakan bahawa: Benarkah Ibn Saba benar-benar wujud atau hanyalah watak khayalan? Bagi mereka yang mengkaji sejarah Islam dan dan mendapat kesimpulan yang tepat, ini ialah soalan yang tidak dapat dielakkan. Ibn Saba telah didakwa mengapikan perpecahan, tetapi orang ini langsung tidak wujud. Seluruh cerita ini ialah penambahan dari dakwaan oleh pihak Quraish ketika permulaan awal misi kenabian Muhammad(sawa), yang baginda mendapat ilmu dari hamba Kristian bernama Jabr dan berdakwah berdasarkan arahan yang diberikan oleh beliau.
Hayat Muhammad, By Dr. Haykal p. 136

“Telah menjadi satu fakta bahawa tiada seorang pun ahli sejarah yang menyebut nama Ibn al Sawda(Ibn Saba) menyertai perang Siffin  bersama pengikut beliau menunjukkan seluruh hikayat Abdullah Ibnu Saba ialah satu pemalsuan yang tidak berasas. Ia adalah salat satu pembohongan yang dicipta semasa konflik antara Syiah dan kumpulan Islam lain semakin memuncak. Untuk membakar lagi permusuhan ini, musuh-musuh Syiah cuba memasukkan elemen-elemen Yahudi kedalam asal usul kumpulan ini. JIka riwayat tentang Abdullah Ibnu Saba ialah satu fakta yang kuat di dalam sejarah, maka beliau, bersama kelicikan beliau pasti tidak akan terlepas dari menyertai perang Siffin. Saya hanya mampu memikirkan hanya satu sahaja sebab mengapa beliau tidak muncul di dalam perang Siffin, ini kerana beliau ialah satu watak rekaan, yang diimpikan oleh musuh-musuh Syiah dalam usaha mereka memburukkan kumpulan ini.
al-Fitnat al-Kubra, Dr. Taha Hussain, Vol. II, p.90

Dr. Taha Hussain, yang juga merupakan ilmuan Mesir, menyambung;

Mengikut pendapat saya, mereka yang cuba menekankan cerita tentang Abdullah Ibnu Saba, telah melakukan jenayah terhadap sejarah dan menyakiti diri mereka sendiri. Perkara pertama yang dapat kita perhatikan ialah nama Ibn Saba sama sekali tidak dibincangkan semasa pemberontakan terhadap Usman. Ibn Saad tidak langsung menyebut nama Ibn Saba semasa beliau membincangkan mengenai Usman dan pemberontakan ke atas beliau. Juga di dalam buku tulisan al Baladhuri, “Ansab Al Ashraf”, iaitu sebuah buku yang sangat penting dan terperinci dalam membincangkan pemberontakan ke atas Usman, nama Abdullah Ibn Saba langsung tiada disebutkan. Apa yang dapat kita lihat ialah, Tabari ialah orang pertama yang melaporkan hal ini dari Sayf, yang kemudiannya para sejarawan lain melaporkan perkara ini dari Tabari. Sejarah Ibnu Saba tidak lain hanyalah satu mitos, dan hanyalah rekaan sesetengah sejarawan, kerana ia bercanggah dengan dokumen-dokumen sejarah yang lain. Fakta yang sebenar ialah konflik antara Sunni dan Syiah mempunyai berbagai segi, dan setiap pihak mempertahankan diri mereka dan menyalahkan pihak lain dengan apa sahaja cara yang mungkin.
http://www.geocities.com/ahlulbayt14/ibnsaba.html

Saya rasa ini sudah cukup untuk menutup penipuan mitos ibnu Saba.

Jadi, persoalan sekarang, dari manakah dan sejak bila asalnya Syiah? Sebelum menjawab soalan ini, adalah penting bagi kita terlebih dahulu memahami, apa maksud sebenar Syiah.

Syiah, yang selalu kita panggil dengan nama-nama seperti Ithna Ashari atau Imamiah ialah pengikut atau penyokong Maula Ali yang setia mengikut beliau dan keturunan beliau yang telah di pilih Allah swt sebagai pemimpin Islam. Kami tidak menyayangi, memandang tinggi dan menyokong Ali hanya kerana kami mahu atau suka-suka.

Hadis ini diriwayatkan oleh Shu’ba dengn isnad yang sama. Amir bin Saad bin Abi Waqas, meriwayatkan dari bapanya, Muawiyah Ibn Abu Sufyan telah melantik sebagai Saad gabenor dan berkata: Apa yang menghalang kamu dari mencaci Abu Turab? Lalu Saad menjawab: Aku mendengar 3 perkara yang dikatakan oleh Rasulullah tentang Ali, yang menyebabkan aku tidak akan mencaci beliau, dan 3 perkara itu, jika salah satu darinya ada padaku, ia adalah lebih berharga bagiku berbanding unta merah. Aku mendengar Rasulullah (sawa) berkata kepada Ali sebelum baginda meninggalkan Ali untuk perang Tabuk, Ali berkata kepada baginda: Ya Rasulullah, adakah kamu akan meninggalkan aku dengan wanita dan kanak-kanak? Rasulullah bersabda: Tidakkah kamu berpuas hati dengan kedudukan mu kepada ku ialah seperti kedudukan Harun kepada Musa, kecuali tiada lagi Nabi setelah ku. Dan aku mendenganr Rasulullah bersabda di Perang Khaibar: Akan aku berikan panji ini kepada orang yang menyayangi Allah dan RasulNya serta Allah dan Rasulnya turut menyayangi beliau. Kami(perawi) menunggu dengan perasaan berdebar semasa Rasulullah bersabda: Panggilkan Ali. Beliau dipanggil dan ketika itu beliau sedang mengidap penyakit mata,. Baginda menyapukan air liur kepada mata Ali dan menyerahkan panji kepada beliau, dan Allah memberikan beliau kemenangan. Kejadian ketig ialah ketika ayat Mubahila diturunkan, Rasulullah memanggil Ali Fatimah, Hassan dan Hussain dan berkata, “Ya Allah, mereka ialah keluarga ku.”
Sahih Muslim, Book 31, Hadith 5915

Sepanjang sejarah Islam, terdapat banyak kejadian yang menunjukkan Ali adalah istimewa di sisi Rasulullah (sawa). Beliau diberi panji ketika Khaibar, pernikahan dengan anak perempuan Rasulullah, wira di Badar, Uhud dan Khandaq. Beliau ialah penjaga Madinah ketika ketiadaan Baginda ke Tabuk, dan beliau telah diamanahkan dengan harta kaum Kuffar pa malam Hijrah. Tambahan lagi Imam Ali termasuk di dalam Ayat Tathir, Ahlul Bait dan penyertaan beliau di dalam Mubahila memberikan beliau kelebihan berbanding sahabat yang lain.

Kita tidak akan membincangkan kemuliaan Ali di sini, kerana ia terlampau banyak dan bermula dari jamuan Bani Hasyim sehinnga pengebumian jasad baginda. Oleh itu, ia akan di muatkan di dalam artikel lain.

Benih Syiah telah di tanam oleh Nabi Muhammad sendiri, semasa hidup baginda. Berdasarkan hadis, Umm Salamah pernah meriwayatkan Rasulullah bersabda:

Ali bersama kebenaran dan Quran, dan kebenaran serta Quran juga bersama Ali. Keduanya tidak akan terpisah sehingga mereka bertemu dengan ku di Kawtsar.
al-Bahrani’s Ghâyat al-marâm wa-hujjat al-hisâm, page 539

Al Bahrani mengira hadis ini diriwayatkan sebanyak 15 dari versi Sunni dan sebelas dari versi Syiah.

Di dalam versi lain, terdapat pertambahan dalam hadis ini:
Dan kebenaran mengikuti Ali walau ke arah mana beliau pergi”
Tafsir al-Kabir, by Fakhr al-Din al-Razi, Commentary of “al-Bismillah”

Begitu juga di dalam Sahih Tarmiz, diriwayatkan:

Rasulullah bersabda: Ya Allah, rahmatilah Ali. Ya Allah, jadikanlah kebenaran sentiasa bersama Ali di semua keadaan.

Sahih al-Tirmidhi, volume 5, page 297

Oleh itu, jika kebenaran bersama Ali Ibnu Abu Thalib, maka apa sahaja yang diucaokan oleh Ali akan menjadi kebenaran, apa sahaja yang beliau lakukan akan menjadikan kebenaran, kerana Ali tidak berpaling ke arah kebenaran, malah kebenaran sendiri yang berpaling ke arah Ali! Oleh itu, setelah kewafatan Nabi, bukankah kita harus mengikut kebenaran?

Dan kebanyakan mereka, tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja, (padahal) sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran (iktiqad). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan apa yang mereka lakukan.
Quran [10:36]

Berlakunya yang demikian, kerana sesungguhnya orang-orang yang kafir menurut perkara yang salah, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman menurut perkara yang benar dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah menerangkan kepada umat manusia akan sifat dan akibat bawaan mereka masing-masing.
Quran [47:3]

Oleh itu mengikuti Ali Ibn Abu Thalib ialah seperti mengikuti kebenaran itu sendiri, seperti yang telah disaksikan oleh Nabi(sawa) yang kebenaran itu bersama Ali dalam keadaan bagaimanapun.

Juga kita perlu untuk mengakui fakta yang mengatakan bahawa hadis ini terdapat di dalam sihah Sittah Sunni, dan di persetujui bersama oleh Syiah dan Sunni. Bagaimanapun, terdapat satu lagi hadis, yang selalu di sebut oleh Sunni sebagai Sahih, bagaimanapun dari pihak Syiah, kami mempunyai sebab yang kukuh untuk meragui kebenarannya, tetapi katakanlah kami bersetuju bahawa hadis yang berbunyi seperti ini benar:

Rasulullah bersabda: Para sahabatku ialah seperti bintang-bintang, sesiapa sahaja yang kamu ikuti, kamu pasti akan terpimpin(ke jalan kebenaran)
Al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa, p. 160.

Oleh kerana mengikuti mana-mana para sahabat akan memimpin kita ke jalan kebenaran selepas kewafatan nabi, maka bukankah mengikuti Imam Ali akan memimpin kita ke jalan kebenaran, atas dasar ilmu, sifat mulia dan keberanian beliau yang tiada tandingan.

Jadi, mengikuti Ali, atau menjadi Syiah kepada Ali ialah satu suruhan Nabi sendiri yang secara terbuka mengisytiharkan kepimpinan Ali di Ghadir Khum.

“Kepada siapa yang aku ialah Maulanya, maka Ali juga ialah maula kepada nya. Ya Allah, bantulah orang yang membantunya dan bermusuhlah dengan orang yang bermusuh dengannya.”

InsyaAllah saya akan menulis artikel tentang peristiwa Ghadir di masa hadapan.

Saya tidak akan berhujah tentang apa maksud maula di sini, kerana ia memerlukan artikel lain untuk menerangkan sekaligus kejadian tersebut. Apa sahaja maksudnya samada khalifah, Imam atau ketua, atau sekadar membawa maksud sahabat, Sunni bersetuju bahawa bersahabat dengan Ali bermakna bersahabat dengan Nabi dan bermusuh dengan Ali bermakna bermusuh dengan Nabi. Katakan kita mengambil maksud yang diakui oleh Sunni iaitu maula bermaksud sahabat, seseorang itu sepatutnya menyayangi sahabatnya, sentiasa membantu sahabatnya, sentiasa menyokong sahabat kita, dan mengasingkan diri dari musuh-musuh yang menyakiti sahabat kita.

Jika Muslim itu ialah Syiah kepada Muhammad, maka kami Syiah kepada Ali juga ialah Muslim kerana mengikuti perintah Muhammad yang mengasaskan sendiri Syiah ini.

Siapakah Syiah yang pertama? Syiah yang dimaksudkan disini ialah Syiah kepada Ali. Syiah yang pertama ialah para sahabat Nabi yang memberi baiah kepada Imam Ali selepas kewafatan Nabi.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Dan tiada ragu lagi selepas kewafatan Nabi, kami telah di fahamkan kaum Ansar tidak bersetuju dengan kami, dan berkumpul saqifah bani Saadah. Ali dan Zubair serta sesiapa sahaja yang bersama mereka menentang kami sementara kaum Muhajirin bersama Abu Bakr.
Sahih Bukhari, Volume 8, Book 82, Hadith 817

Sekumpulan sahabat menentang perlantikan Abu Bakr dan memihak kepada Imam Ali. Mereka ialah Talhah, Zubair, Ammar, Salman, Miqdad, Abu Dzarr, Ibnu Abbas, Saad Ibnu Abu Waqas dll. Mereka ialah Syiah pertama dan terawal Imam Ali.

Berikut ialah senarai para sahabat yang selepas kewafatan Nabi, menjadi Syiah kepada Ali, dan mereka tidak memberi baiah kepada Abu Bakr sehingga Imam Ali sendiri memberinya(seoerti yang di dakwa oleh Sunni. Mereka juga bersama beliau dalam semua perang dan kontroversi yang lain ;

 • Abu Dharr al-Ghifari
 • Ammar ibn Yasir
 • Muhammad ibn Abi Bakr
 • Abdullah ibn Budayl
 • Asbagh ibn Nubatah
 • Uways al-Qarni
 • Uthman ibn Hunaif
 • Khuzayma ibn Thabit
 • Malik al-Ashtar
 • Sa’sa’ah ibn Suhan
 • Maytham al-Tammar
 • Abdullah ibn `Abbas
 • al-Harith al-A’war al-Hamdani
 • Mikhnaf ibn Sulaym
 • Miqdad ibn Aswad
 • Habib ibn Mazahir
 • Zayd ibn Suhan
 • Adi ibn Hatim
 • Amr ibn al-Humq al-Khaza’i
 • Abu al-Aswad al-Du’ali
 • Sulayman ibn Surad
 • Salman the Persian
 • Kumayl ibn Ziyad
 • Hisham ibn ‘Utbah
 • Hujr ibn Adi
 • Abdullah ibn Hashim
 • Jundab ibn Abdullah

Ini hanyalah senarai pendek dari para sahabat mulia yang pertama menjadi Syiah kepada Ali. Perlu juga untuk di beritahu bahawa sesetengah dari mereka telah dilahirkan selepas kewafatan Nabi, tetapi ialah anak kepada para sahabat, contohnya Muhammad Ibnu Abu Bakr

Selepas kewafatan Nabi, Maula Ali menyenyapkan diri dari arena politik, dan begitu juga dengan Syiah beliau. bagaimanapun, Imam meneruskan tanggungjawab beliau sebagai Imam lantikan Allah swt, dalam menyebarkan mesej Muhammad (sawa) dan sumber Sunnah yang asli bagi umat Islam yang mengakui kedudukan beliau.

Kekacauan politik di zaman Usman bermula dengan kebangkitan politik Syiah. Syiah Ali, yang juga merupakan para sahabat Nabi, seperti Ammar dan Abu Dzar, mula menyuarakan penentangan mereka terhadap ketidakadilan sosial, sert pengagihan kekayaan di bawah Khalifah Usman. Usman seterusnya menghukum Abu Dzar buang negeri ke daerah Ar-Rabadhah, di mana Imam Ali memberi komentarnya seperti berikut:

Wahai Abu Dzarr! Kamu menunjukkan kemarahan kamu atas nama Allah, kerana kamu mempunyai harapan keatasNya. Masyarakat takut kepada mu dalam hal kesenangan duniawi mereka manakala kamu risaukan mereka kerana iman kamu. Maka tinggalkanlah apa yang mereka takutkan dari kamu dan lepaskanlah kerisauan kamu keatas mereka. Betapa mereka memerlukan perkara yang kamu minta mereka jauhkan dan betapa tulinya kamu keatas perkara yang mereka nafikan kepada kamui. Tidak lama lagi kamu akan mengetahui siapa yang mendapat keuntungan di akhirat dan siapa yang akan dicemburui di sana. Walaupun langit dan bumi ini tertutup untuk individu tertentu dan beliau takut kepada Allah, maka Allah akan membuka langit dan bumi untuk beliau. Hanya kebenaran dapat menarik kamu sementara kabatilan menjauhi kamu. Jika kamu menerima tarikan duniawi mereka, pasti mereka menyayangi kamu, dan pasti mereka akan melindungi kamu jika kamu berkongsi dengan mereka
Nahjul Balaga, Khutbah130, Diberi semasa Abu Dharr di buang negeri ke ar-Rabadhah

Ammar Yassir juga turut merasai kekejaman mereka apabila dipukul sehingga patah tulang rusuk beliau.

Oleh kerana Abu Dzar dibuang negeri dan kehormatannya di jatuhkan, oleh kerana Abdullah ibn Mas’ud dipukul tanpa belas, oleh kerana patahnya rusuk Ammar ibn Yassir, dan oleh kerana rancangan untuk membunuh Muhammad Ibn Abu Bakr, Bani Ghiffar, Bani Hudhayl, Bani Makhzum dan Bani Taym semuanya menyimpan dendam dan kemarahan(terhadap pentadbiran Usman)Muslim dari bandar-bdanar lain juga penuh dengan aduan terhadap pegawai-pegawai Usman yang terlampau mabuk dengan kekayaan dan kemewahan, yang melakukan sesuka hati mereka dan memusnahkan sesiapa yang mereka mahu.
Al-Baladhuri, Ansab, V, 98, 101

Pada ketika itu, tiada apa yang mebuatkan ku terkejut kecuali segerombolan orang ramai menuju kearah ku dari setiap arah seperti dubuk-dubuk, sehinggakan Hassan dan Hussain dihimpit dan pakaian di bahuku dikoyak. Setelah aku mengambil tampuk pemerintahan, satu kumpulan memisahkan dirinya dan satu lagi menderhaka, manakala yang lain bertindak salah dalam perbuatan mereka.

Nahjul Balaga, Semon 3, Sermon of Ash-Shiqshiqiyyah

Mereka yang memberi perjanjian taat setia kepada Imam Ali secara politik dan teknikalnya boleh dipanggil Syiah, bagaimanapun ketaatan mereka tidak boleh dibandingkan dengan para sahabat Nabi yang memihak kepada Imam Ali sejak hari pertama, yang juga termasuk Talhah dan Zubair, yang kemudiannya menderhaka kepada Imam Ali dalam perang Jamal.

Orang-orang yang menentang Aisyah dan Muawiyah di dalam pasukan Imam Ali, secara politiknya dikenali sebagai Syiah Ali. Kufah, pusat pemerintahan Imam Ali, juga dipenuhi dengan Syiah beliau kerana sokongan mereka kepada Imam Ali.

Malangnya, Syiah bukanlah satu agama atau satu kumpulan dari agama. Ia adalah nama yang diberikan kepada orang-orang yang menyokong dan mengikuti Ali. Menjadi seorang Syiah tidak menjadikan seseorang itu wali atau malaikat.

Muawiyah menerima cadangan kedua dari Amr-beliau menyuruh pengawalnya memacakkan Quran di atas lembing mereka dan menyorak, “Hukum tuhan akan menentukan keputusan di antara kita.” Ini bermakna kedua pihak akan berhenti bertempur dan menentukan penyelesaian konflik melalui Undang-undang Islam. Muawiyah dan Amr pada mulanya tidak menyangka pasukan Imam Ali akan menerima cadangan ini, tetapi mereka pasti akan menyebabkan perselisihan di dalam pasukan Imam Ali dan melemahkan kesatuan mereka. Bagaimanapun, rancangan mereka terlebih berjaya apabila seluruh pasukan Imam Ali mula ikut bersorak bersama pasukan Muawiyah. Ali menekan pasukannya untuk meneruskan pertempuran dan berkata bahawa ini tidak lain hanyalah tipu helah Muawiyah, malangnya tidak diendahkan oleh tenteranya. Malah, ramai dari pahlawan terbaik Ali ialah orang yang paling mahukan penghakiman ini dijalankan. Imam Ali dan Asytar menghabiskan masa yang banyak berhujah dengan orang-orang mereka, tetapi gagal mengubah fikiran mereka. Ada juga tentera Ali yang hilang sabar dengan Asytar dan memukul beliau dengan sebat serta memanggil beliau pengila perang. Mereka juga mengugut untuk menghantar ImamAli sebagai tawanan kepada Muawiyah jika tidak menerima penghakiman ini. Dalam keadaan ini, Muawiyah telah berjaya melemahkan Imam Ali dengan tentera beliau sendiri , dan Imam Ali terpaksa menerima majlis Tahkim ini.

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Siffin

Kemudian, dapat kita saksikan, sekumpulan tentera Imam Ali, Syiah beliau, memberontak terhadap Imam Ali ketika Siffin, dan sejarah menyaksikan beberapa peristiwa berkaitan menyusul.

Selepas syahidnya Imam Ali, penyokong setia Imam Ali di Kufah memberi baiah kepada Imam Hasan. Imam Hassan kemudiannya menandatangani perjanjian damai dengan Muawiyah dan menarik diri dari kedudukan politik agar dapat mengelakkan lebih banyak pertumpahan darah.

Selepas syahidnya Imam Hassan, Syiah Ali menjemput Imam Hussain ke Kufah yang ingin menguatkan sokongan mereka terhadap Imam. Setelah Imam Hussain meninggalkan Madinah dan memulakan perjalanan mereka menuju Kufah bersama Syiah beliau yang paling setia serta keluarga terdekat, Yaazid ibn Muawiyah(LA) menukar kepimpinan Kufah yang sekaligus menukar suasana kota itu.

Ubaidillah ibn Ziyad(LA) telah dilantik sebagai gabenor Kufah untuk mematikan populariti dan kecintaan penduduk Kufah kepada Imam Hussain yang merupaka Syiah Ahlul Bait.

Ibn Ziyad(LA) telah mengarahkan penangkapan Muslim Ibn Aqeel dari Iraq, dan membunuh beliau jika beliau bertindak balas, sementara mereka yang memberikan baiah kepada beliau diugut, dihukum dan dibunuh jika mereka tidak menarik semula baiah mereka. Ibn Ziyad membunuh Muslim ibn Aqeel dengan kejam untuk menjadikan beliau sebagai contoh kepada mereka yang mengaku sebagai Syiah Hussain. Ramai penyokong Imam Hussain yang dipukul, dibelasah, termasuk seorang Syiah terkenal, Mukhtar, yang bakal mengetuai revolusi terhadap Yazid.

Setelah berjaya memenjarakan Syiah-syiah hardcore di Kufah dan pemintasan Imam Hussain di Karbala, yang hanya beberapa batu dari Kufah, Ibn Ziyad telah berjaya menakutkan penduduk Kufah. Syiah yang tidak dipenjarakan berasa takut akan nyawa mereka dan keluarga mereka dan telah gagal untuk membantu cucunda Rasulullah(sawa) dari pembantaian Karbala.

Akibatnya Imam Hussain telah berjaya memperoleh syahid beserta 72 Syiah beliau, yang juga merupakan ahli keluarga beliau.  Setahun selepas itu, setelah Syiah2 yang dipenjarakan telah dibebaskan, dan mereka yang tidak menghulurkan bantuan kerana ketakutan, mula berfikir semula tindakan mereka yang tidak membantu Imam mereka. Ini membawa kepada beberapa pemberontakan kecil terhadap dinasti Umayyah di seluruh Empayar Islam.

Setahun selepas peristiwa Karbala, 3000 Syiah yang setia memulakan pergerakan mereka sebagai menuntut bela atas Imam Hussain.

Kematian Imam Hussain memberi kesan dan impak yang besar di dalam agama, sert meninggalkan rasa bersalah yang teramat dalam kepada Syiah, seterusnya memberi nafas dan gaya baru terhadap pergerakan Syiah. Tragedi yang menimpa cucunda Rasulullah membakar semangat keagamaan dan moral, terutamanya kepada pengikut2 beliau dari Kufah yang begitu menginginkan kedatangan beliau ke Kufah untuk membinbing mereka ke jalan yang benar. Tetapi apabila Imam Hussain datang ke Iraq, mereka tidak mahu atau tidak dapat membantu beliau di saat-saat keperluan beliau. Bagaimanapun, selepas itu, mereka mula sedar  yang ketidakmampuan mereka atau kelemahan mereka, telah menjadi sebab utama untuk tragedi itu. Satu perasaan penyesalan dan taubat muncul di dalam hati mereka, membuka semula kesedaran agama terhadap diri mereka. Bagi mereka, demi mendapat keampunan Tuhan serta memadamkan kejahilan mereka, mereka perlu membuat sebuah pengorbanan yang sama dengan Hussain. Mereka mempercayai hanya dengan menggadaikan nyawa mereka demi menuntut bela terhadap Hussain sahaja dapat membuktikan taubat mereka atas kesalahan mereka. Sejak itu mereka dikenali dengan nama Tawwabun, dan dikenali di dalam sejarah Islam dengan nama ini.

Pergerakan ini telah terbukti sebagai salah satu langkah penting dalam pemantapan Islam Syiah. Pergerakan ini dipimpin oleh 5 orang kanan Ali yang tertua dan paling dipercayai, diikuti oleh ratusan Syiah-Syiah Kufah yang bersedia menggadaikan nyawa mereka. Tiada dari mereka yang berada dibawah umur 60 tahun. Faktor usia ini harus diambil kira sebagai mengambarkan kematangan beragama dan sikap mereka. 5 orang ini ialah Sulaiman b. Surad al Khuza’i, al Musayyab b. Najaba al Fazari, Abdullah b. Saad b. Nufayl al Azdi, Abdullah b. Walin at Tami dan Rifa b. Shaddad al Bajali, yang sentiasa mengetuai segala aktiviti Syiah di Kufah dan sangat dihormati kerana kesetiaan dan keberanian mereka demi Ahlul Bait. Begitu juga dengan ratusan yang menyertai pergerakan ini, dikenali sebagai orang-orang yang terpilih dari Syiah Ali.
Tabari, II, p. 498;
Baladhuri, V, pp.204 f.

Golongan Tawwabun ini ialah kumpulan Syiah yang pertama menyuarakan penentangan terhadap kekejaman Bani Ummaiyah.

Setelah 3000 Tawwabun sampai kepada perkampungan Qarqisiya, iaitu sebuah perkampungan dalam perjalanan ke perbatasan Syria, mereka telah disambut dan menerima layanan mesra dari ketua perkampungan itu, Zufar b. Al Harith, yang memberitahu mereka Ubaidillah ibn Ziyad bersama 30000 orang tenteranya telah samapai ke Ayn Al Warda. Zufar memberi Sulaiman banyak nasihat, bekalan dan maklumat tentang Ubaidillah serta panglima lain yang menyertai beliau. Zufar juga memberitahu Sulaiman bahawa beliau dan orang-orang beliau akan ikut bertempur dengan Sulaiman jika pasukan Sulaiman tinggal di Qarsiqiya dan menjadikan perkampungan ini sebagai pangkalan. Bagaimanapun ini tidak dipersetujui oleh Sulaiman. Golongan Tawwabun menuju ke Ain al Warda dan bertempur dengan pasukan Syria dengan gagah sekali, sambil menjerit, “Syurga, syurga untuk Turabi!” Pertempuran itu berlanjutan selama 3 hari, dan Tawwabun berlawana dengan kegagahan, keberanian dan keazaman yang tiada tandingannya, sehingga mereka memperoleh syahid. Satu-satunya pemimpin mereka yang masih hidup, Rifa’a b Shaddad, menasihatkan mereka yang masih hidup agar pulang.
Mas’udi, Muruj, III, p.94. “Turabites”
‘Ayn al-Warda in Baladhuri, V, pp.210

masyarakat Syiah menghormati wanita.

Selepas pergerakan Tawwabun, 3 tahun selepas peristiwa Karbala, Al Mukhtar ibn Abi Ubaid At Thaqafi memimpin satu lagi pemberontakan Syiah terhadap Ummayah yang lebih bersifat politik dari ketenteraan. Bagaimanapun, beliau juga mendapat syahid setahun kemudian.

Dan apabila Imam-Imam datang silih berganti, Syiah lebih menumpukan kepada aktiviti politik, dengan cara menyuarakan penentangan terhadap khalifah-khalifah yang kejam dan diktator. Ini juga merupakan sebab utama mereka selalu menjadi sasaran pembunuhan. Tidak dilupakan, ini juga ialah penyebab kepada mengapa terdapatnya banyak kubur-kubur Ahlul Bait serta pengikut mereka bertebaran di serata Iran, Iraq, Saudi dan Syria, yang menunjukkan kekejaman ke atas mereka yang dibunuh, didera dan di buang negeri semasa era Ummayah dan Abbasiyyah.

Hari ni, kita dapat melihat Syiah sebagai orang-orang yang ‘mendakwa’ mereka iala pencinta dan pengikut Rasulullah dan Ahlul Bait baginda serta memegang kuat doktrin Imamah. Kamu tidak boleh memanggil Syiah sebagai satu agama atau satu puak di dalam Islam. kerana Syiah ialah satu sifat, ia adalah satu kafiyat atau pemikiran, dimana cinta kepada Rasulullah dan Ahlul Bait baginda adalah lebih utama dari segala sesuatu, di mana JIhad al Akbar sangat-sangat di tekankan.

Jika  kamu mengambil Quran dan Ahlul Bait serta berhati-hati dalam tanggungjawab kamu terhadap mereka, maka kamu ialah Syiah.

Pada suatu hari, Rasulullah berdiri untuk memberi khutbah di Ghadir khum…..Aku meninggalkan kalian 2 perkara berat: yang pertama ialah Al Quran di mana di dalamnya panduan yang benar dan cahaya, jadi patuhilah ia. Yang kedua ialah Ahlul Bait ku, aku mengingatkan tanggungjawab kalian terhadap mereka.
Sahih Muslim Book 031, Number 5920

Berpakaian hitam pada Muharram tidak menjadikan kamu Syiah. Mencaci maki terhadap orang-orang seperti Aisyah dan Muawiyah, yang tak diragukan lagi ialah musuh kepada Ahlul Bait tidak menjadikan kamu Syiah. Saya akan menulis artikel tentang Tabarra dan kebenarannya insyAllah nanti.

masyarakat Syiah bencikan ketidakadilan

Syiah ialah satu keadaan pemikiran. Kamu ialah Syiah Muhammad dan Ali jika:

 • Jika kamu menganggap Ali sebagai maula, menganggap sahabat beliau sebagai sahabat kamu dan musuh beliau sebagai musuh kamu, apabila memikirkan namanya membawa senyuman dan memikirkan perjuangan beliau memberi inspirasi kepada kamu untuk berjihad.
 • Jika kamu merayakan hari kegembiraan Rasulullah dan keluarga beliau, dan mengingati hari kesedihan mereka.
 • Jika kamu menyuarakan penentangan terhadap ketidakadilan sosial terhadap Hussain bin Ali.
 • Jika kamu menyuarakan penentangan terhadap penindasan pemimpin kejam
 • Jika kamu membantu orang-orang fakir, memberi makan kepada yang lapar, pakaian kepada yang memerlukan dan berbuat baik kepada yatim piatu kerana Hussain Ibn Ali di syahidkan di dalam keadaan  lapar dan dahaga.
 • Jika kamu mempercayai Allah, RasulNya, malaikatNya, kitabNya, imamNya, keadilanNya dan hari pembalasan.
 • Jika kamu bersabar apabila menerima ujian dan bencana kerana tiada dugaan lebih besar dari apa yang dirasai oleh Hussain.
 • Jika kamu melayani yang kaya dan miskin dengan sama rata, dan bersikap adil kepada semua orang, kerana Ali Ibn Abu Thalib ialah pelaksana keadilan.
 • Jika kamu mendapati di dalam hati kamu rasa benci terhadap Abu Lahab, yang tangan laknatnya menampar wajah suci Nabi kita Muhammad(sawa). Semacam juga, jika di dalam hati kamu merasa marah dan benci kepada mereka yang menyakiti Ali, Fatimah, Hassan dan Hussain, serta Ahlul Bait yang lain.
 • Jika kamu menghormati wanita, dan berhenti melihat mereka dengan pandangan binatang buas, kerana cucunda Rasulullah, Zainab dibawa ke Istana Yazid tanpa hijab.
 • Jika kamu menjauhi arah,judi dan zina, kerana itu ialah amalan hidup Yazid(LA)
 • Jika kamu bersedekah di jalan Allah, menghormati hak orang lain dan hak awam, serta kekayaan tidak menarik minat kamu, kerana pengumpulan kekayaan dari sumber yang  bukan haknya adalah penyebab kepada terbunuhnya Usman dan korupsi ialah sebab kenapa Imam Ali bertekad menjatuhkan Muawiyah.
 • Jika kamu menyayangi Muhammad dan keluarga Muhammad lebih dari kamu menyayangi diri dan keluarga kamu.
 • Jika kata-kata dari Quran adalah kebih utama dari dendam, curiga buta, adat resam dan ajaran ibu bapa kamu.
 • Jika kamu sentiasa mengingati Allah, serta solawat kepada baginda dan keluarga baginda dianggap sebagai satu ibadat.
 • Jika setiap tindakan kamu dipenuhi dengan kebenaran dan kepercayaan, keberanian dan ilmu, agar ia memberitahu kepada orng lain bahawa kamu mengikuti Muhammas(sawa) dan keluarga baginda.
 • Jika kamu memberi baiah kepada Ali dan keturunannya.

Oleh itu menjadi seorang Syiah ialah satu tanggungjawab yang berat. Syiah Muhammad, atau Muslim adalah orang2 yang mengikuti jalan kebenaran berbanding Yahudi, Hindum Kristin dan Budha, yang mengikuti teks-teks mereka yang telah diseleweng. Sebagai Syiah Muhammad, telah menjadi tanggungjawab kita untuk mengikuti arahan baginda, oleh itu selepas kewafatan baginda sesetengah Muslim membuat keputusab untuk menjadi Syiah Ali.

Segala yang dituturkan dan dilakukan oleh Nabi ialah agama. Baginda tidak meninggalkan salinan pita video yeng menunjukkan kata-kat dan perbuatan baginda, yang mana dapat kit gunakan untuk mengambil syariat Islam darinya. Oleh itu, adakah agama ini mati dengan wafatnya Muhammad? Kerana Quran sahaja tidak mencukupi untuk kita. Mungkin juga Nabi ada meninggalkan salinan tindakan dan kata-kata baginda, gerbang ilmu, iaitu Imam Ali. Jadi, selepas kewafatan Nabi, mereka yang mengikut pendapat diri sendiri atau entiti-entiti yang tidak diberikan kebenaran oleh Allah swt, mungkin akan terlibat dengan penyimpangan dari jalan Muhammad (sawa). Tidak penting bagi kita, jika memang benar sesetengah Syiah Ali memberontak terhadap beliau, kerana menjadi seorang Syiah tidak semestinya menjadikan seseorang itu Syiah sebenar. Sama juga seperti seorang Muslim, yamg berkemampuan untuk minum arak, berzina, membunuh dan masih lagi kekal sebagai seorang Muslim, tidak menjadikan Islam bersetuju dengan perbuatan mereka. Untuk mengenali Syiah, maka kenalilah Imam-Imam Syiah, keturunan Rasulullah(sawa) yang suci.

Selepas peristiwa Karbala, saya menyanjungi Syiah, atau seseorang yang mendakwa diri mereka ialah Syiah, kerana merekalah yang mempertahankan kemaksuman nabi, merekalah yang menghidupkan nama dan pengorbanan Imam Hussain, merekalah yang mengajar kepada dunia apa yang terjadi di Karbala seolah-olah ia baru terjadi kelmarin, kerana peristiwa ini lah yang mengekalkan mesej Islam sehingga ke hari ini. orang-orang Syiah lah yang memperjuangkan maruah dan kehormatan bapa,nenek moyang Muhammad dan merekalah yang bergelut bagi memastikan doktrin Imamah terus hidup setelah 1400 tahu. Hanya Syiah yang terselamat dari pemalsuan dan penipuan dari mazhab-mazhab yang disebarkan oleh Nasibi.

Saya merayu kepada Syiah agar tidak lupa siapa diri mereka. Berhenti menyebarkan rasa benci dan keganasan. Berhentilah menggunakan perkataan-perkataan yang tidak elok bersama nama-nama seperti Aisyah dan sebagainya. Ini bukan lagi Tabarra, tapi kejahilan dan kebodohan, dan sampai ke satu tahap, boleh menjadi dosa. Sebarkanlah keamanan, cinta, sebarkanlah mesej Islam seperti yang dilakukan oleh para Imam kita. Janganlah menyebarkan kebencian seperti yang dilakukan oleh Muawiyah dan segolongan dengan beliau.

So next time, if you find a hungry stray dog on the streets and give food to him, or find a thirsty bird and give it water, know in your heart that you are a shia. Jadi, di lain masa, apabila kamu terserempak dengan kucing yang lapar, berilah ia makanan, atau berilah air kepada anjing yang dahaga, kerna ketahuilah di dalam hati, KAMU IALAH SYIAH.

Al-Lah

Leave a comment


Kita sebagai manusia biasa, mempunyai satu sifat semulajadi untuk tunduk kepada satu kuasa yang lebih hebat dari kita, dari sesuatu yang kita boleh mendapat manfaat daripadanya, dan dari sesuatu yang tidak kita fahami.Sepanjang sejarah, kita mengetahui bahawa manusia telah menyembah matahari, bintang, planet, api, pokok, kubur, dan manusia lain sendiri.

Sejak sejarah diketahui, Allah swt telah menghantar ramai nabi-nabi untuk membimbing manusia(dari Adam ke Muhammad), dengan perubahan masa, kemajuan akal manusia juga turut berubah, apa yang di sangkakan suatu ketika dahulu sebagai bebola api gergasi, terapung di angkasa setiap hari, kini ia dikenali sebagi matahari, sejenis bintang, memberi manfaat kepada manusia dalam betuk tenaga cahaya dan haba.

Ilmu sains mula menguasai minda manusia. Sesuatu yang pada satu ketika tidak dapat di fahami mula di fahami. Para nabi masih memberi penjelasan yang sama tentang Tuhan, dan akhirnya pada satu ketika, intelek manusia mula bertemu dengan penjelasan itu.

Big bang terjadi dan bangsa manusia berubah.  Tetapi untuk setiap kejadian perlu ada sebabnya, dan bangsa manusia mula memikirkan teori yang di bawa oleh para nabi, iaitu  Tuhan sentiasa wujud, yang sentiasa ada sejak konsep “di mana” dan “bila” masih belum wujud. Dia mencipta ruang dan masa, maka oleh sebab itu, Dia bebas dari dimensi itu. Dia meenyebabkan Big Bang dan mencipta kita. Dia sentiasa ada, sentiasa melihat kita, mengetahui segalanya dan akan membangkitkan kita sekali lagi untuk menyoal amal yang kita lakukan di dunia ini.

Tuhan ini ialah sesuatu yang lebih agung dan tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu apa pun, sesuatu yang memberkati kita dengan manfaat yang besar, dan sesuatu yang tidak dapat kita fahami. Bagaimanapun, oleh kerana bangsa manusia telah menguasai segalanya(kononnya dalam bidang ilmu), dan Tuhan ini tidak dapat dikuasai dan difahami, maka ramai diantara kita enggan menerima teori ini. Ramai diantara kita bertukar menyembah sains. Malangnya, ramai diantara kita masih melakukan perkara yang sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita ribuan tahun dahulu, menyembah sesuatu yang di kuasai.(manusia terdahulu hanya menyembah sesuatu yang dapat mereka nampak,fahami malah membinanya. cth, pokok,berhala, manusia dll)

Apa yang lebih malang ialah walaupun kita sendiri, penyembah Tuhan yang satu, masih lagi tidak menerima sepenuhnya apa yang di baw oleh Nabi Muhammad (sawa)

Muhammad(sawa) telah memperkenalkan kita kepada Tuhan yang tiada sekutunya, dan walaupun kita memberi kesaksian yang sama, kita masih memberikan tuhan kita sekutu dalam segala kerjaNya .

“Engkaulah (wahai Tuhan) yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dengan tiada hitungan hisabnya”.
Quran [3:27]

Dan (ingatlah) berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama, Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu; dan Dia lah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
Quran [29:60]

Kita tidak perlu bercakap tentang golongan-golongan yang jahil, yang mendakwa para wali,orang-orang suci mereka menentukan hidup dan mati serta memberi rezeki, di zaman sekarang, di mana terdapatnya peningkatan tahap mentaliti dan pendidikan, golongan-golongan ini “menyembah” bos-bos mereka di pejabat. “Kalau tidak kerana bos aku, maka aku tidak akan mendapat kerja, kalau bukan kerana dia, aku tidak akan mendapat kenaikan pangkat,bonus dan ganjaran. Kesetiaan ku bukanlah pada kerja, tetapi pada bos ku, yang menyediakan jalan untuk karier ku. ” Bukankah kita selalu terlepas kewajiban agama dan keluarga kerana kerja kita? maka fikirkanlah, di mana kita meletakkan tuhan kita di dalam kehidupan seharian masing-masing.

Muhammad (sawa) memperkenalkan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Mendengar.

Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu atau kamu melahirkannya, nescaya Allah mengetahuinya; dan Ia mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Quran [3:29]

Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah sentiasa mengetahui apa yang mereka rahsiakan serta apa yang mereka bisikkan, dan bahawasanya Allah Maha Mengetahui akan perkara-perkara yang ghaib?
Quran [9:78]

Tetapi hakikatnya, apabila kita bersendirian, kita menganggap seolah-olah tiada siapa mendengar dan melihat kita

Kita menganggap kita pintar, cerdas dan bijaksana semasa kita merancang  untuk menjatuhkan seseorang, semasa kita mengumpat dan melakukan kerosakan tersembunyi. Tuhan kita menjadi bisu dan pekak semasa kita mencaci maki antara satu sama lain, begitu juga ketika kita menipu Tuhan dengan ibadat kita,yang kononnya untuk menunjukkan cinta dan taat kita kepadaNya padahal semua itu hanyalah untuk santapan mata masyarakat demi menaikkan kedudukan di mata mereka.

Muhammad (sawa) memperkenalkan kita dengan Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang wujud, langit dan bumi, serta mengampunkan sesiapa sahaja yang Dia kehendaki.

Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu memyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian Ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Quran [2:284]

Kita bernasib baik, kerana kita “memiliki’ syurga dan neraka.

Kita hanya memerlukan beberapa saat untuk mengisytiharkan orang lain sebagai kafir. Kita menentukan di dunia ini siapa yang pergi ke neraka atau syurga. “oleh kerana kita berdebat dan berbeza pendapat, maka kamu akan ke neraka, kerana aku yang menentukan”. “Tuhan kami sentiasa menghargai segala perbuatan kami, Tuhan kami tidak akan ‘biased’ keatas kami. Tidak kira apa yang kita lakukan, kita sentisa betul dan benar(dari kaca mata sendiri), dan orang lainlah yang salah dan perlu untuk membetulkan tindakan mereka.”

Muhammad (SAW) gave us a God who told us to follow the Prophet (SAW). Muhammad(sawa) memberikan kita Tuhan yang menyuruh kit mengikuti Rasulullah(sawa)

Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
Katakanlah (wahai Muhammad): “Taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya. Oleh itu, jika kamu berpaling (menderhaka), maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir.
Quran [3:31-32]

Bagaimanapun, kita tidak terlibat dengan ayat di atas dan kita boleh mengikuti sesiapa yang kita kehendaki.

Kita mengikut ibubapa kita, guru kita, sahabat kita, Mullah, ulama dan fanatik, imam masjid, Mufti dan Ayatullah malah para sahabat(ra). Malah kita mengikuti semua orang kecuali Rasulullah (sawa). Tuhan Muhammad memberi kita Al Quran, walaubagaimanapun, kita lebih berminat kepada Ahadith dan cerita-cerita dari mulut orang lain.

Muhammad memperkenalkan kita kepada Tuhan yang Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Adil. Muhammad juga memperkenalkan kepada kita Tuhan yang disayangi dan ditakuti dalam masa yang sama.

Iaitu beberapa darjat kelebihan daripadaNya, dan keampunan serta rahmat belas kasihan. Dan (ingatlah) adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
Quran [4:96]

(Azab seksa) yang demikian itu ialah disebabkan perbuatan yang – telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Dan (ingatlah),sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya.
Quran [3:182]

Sesungguhnya orang-orang yang takut (melanggar hukum) Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar.
Quran [67:12]

Khabarkanlah kepada hamba-hambaKu (wahai Muhammad), bahawa Akulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani (bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh).
Quran [15:49-50]

Tuhan kita hanya mengenal kasih sayang.  Maka oleh kerana itu, Dia akan sentiasa mengampunkan segala dosa kita tidak kira samada kita bertaubat atau tidak. Disebabkan kita ialah orang Islam, kita bersolat, berpuasa dan menunaikan Haji, maka Allah swt terpaksa menghantar kita ke syurga tanpa sebarang Hisab. Malah, kemungkinan besar syurga itu dicipta oleh orang-orang seperti kita, yang dosa-dosanya telah diampunkan, dan oleh kerana itu kita bebas untuk membunuh berzina,mencuri, merompak dan lain-lain.

Muhammad (sawa) memperkenalkan kepada kita Tuhan mengatasi segalanya, di mana imaginasi kita tidak dapat memahami bentuk jasmani atau rohaniNya, lokasiNya dan sifatNya.

“Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan“Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya
Quran [112:3-4]

Ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata, sedang Ia dapat melihat (dan mengetahui hakikat) segala penglihatan (mata), dan Dia lah Yang Maha Halus (melayan hamba-hambaNya dengan belas kasihan), lagi Maha Mendalam pengetahuanNya.
Quran [6:103]

Oleh kerana kita adalah manusia yang mempunyai intelek yang tinggi dan kita telah dapat menakluki tuhan-tuhan pada masa yang lalu, maka kita juga cuba menakluki Tuhan Muhammad(sawa). Kita mempercayai(sesetengah kaum Muslimin) bahawa Dia mempunyai tangan, kaki seperti contohnya dalam hadis di bawah:

Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah bersabda: Neraka akan terus berkata: Masih adakah lagi, sehingga Allah, yang Maha Agung dan Tinggi, meletakkan kakiNya ke dalam neraka, lalu ia berkata: Cukup, cukup, demi maruah Mu, dan sesetengah bahagiannya akan dekat antara satu sama lain.
Sahih Muslim Book 040, Number 6823

Malah, kita mampu melihat Tuhan kita yang mampu berubah bentuk dan menghadkan diriNya dalam sempadan yang terhad, contohnya seperti hadis di bawah:

Di riwayatkan dari Abu Hurairah: sesetengah orang berkata, “Ya Rasulullah! Bolehkah kita melihat tuhan kita di Hari Kebangkitan?”………. Baginda menjawab, “Kamu akan melihatnya di Hari Kebangkitan, begitu juga Allah akan menghimpunkan semua manusia dan berkata, ” Barangsiapa yang menyembah sesuatu benda akan mengikuti benda itu. Jika dia pernah menyembah matahari, akan mengikutinya, yang menyembah bulan akan mengikutinya dan yang menyembah tuhan yang batil akan mengikuti mereka, dan kemudiannya hanya umat ini(muslim) akan tinggal, termasuklah para munafik. Allah akan datang kepada mereka dalam bentuk yang lain dari yang mereka ketahui dan berfirman: “Akulah Tuhan kamu.” Mereka akan berkata: “Tiada ragu lagi, kamulah Tuhan kamu.”
Sahih Bukhari Volume 8, Book 76, Number 577

Muhammad (sawa) memperkenalkan kepada kita Tuhan yang tidak mempunyai apa-apa melainkan kebaikan kepada kita.

Apa jua kebaikan (nikmat kesenangan) yang engkau dapati maka ia adalah dari Allah; dan apa jua bencana yang menimpamu maka ia adalah dari (kesalahan) dirimu sendiri. Dan Kami telah mengutus engkau (wahai Muhammad) kepada seluruh umat manusia sebagai seorang Rasul (yang membawa rahmat). Dan cukuplah Allah menjadi saksi (yang membuktikan kebenaran hakikat ini).
Quran [4:79]

Tuhan kita telah memberikan banyak masalah kepada diri kita semasa kita masih hidup. Kita miskin, lapar, sesat, sedih dan menderita hanya kerana Dia. Dia menghantar gempa bumi kepada kita, menyusahkan kita dengan pengebom berani mati, merosakkan masa depan kita melalui pengangguran, dan menaikkan pemimpin yang jahat keatas kita.

Sebagai seorang Muslim, Rasul telah membuatkan kita faham apa sebenarnya sifat Tuhan, akan tetapi sebagai makhluk yang berakal, kita sentiasa ingin melebihiNya dan mencipta Tuhan yang mengikuti keinginan kita. Kita cuba untuk menandingi Khaliq al Haqiqi(Pencipta yang Haq), yang juga merupakan pencipta kepada realiti kita, yang mencipta kita serta kemampuan untuk kita memahami.

Oleh kerana kita ingin meringankan dosa-dosa kita, kita telah mencipta Tuhan seperti mana yang kita mahukan, iaitu Tuhan yang menyayangi kita untuk semua fitnah yang telah kita lakukan di muka bumi ini.

Kebenarannya, pendapat kita tidak akan mengubah fakta. Allah itu satu, yang memberi nyawa dan kematian. Dia ialah Tuhan atau Al-Lah(maksud bahasa). Dia mempunyai nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang terbaik. Dia ialah sesuatu untuk di takuti, tetapi dalam masa yang sama layak untuk di sembah.

 • Allah ialah satu-satunya Lashareek(tiada sekutu). Dia menciptakan segalanya. Dia mencipta kita dan rezeki kita.  Seperti yang di katakan oleh Imam Zainal Abidin, susu ibu telah pun berada di dada seorang ibu, walaupun anak itu masih belum di lahirkan untuk meminumnya. Imam Zainal Abidin meneruskan, seorang anak yang lemah dan tidak terdaya diberikan rezeki oleh Allah di dalam rahim ibunya, jadi kenapa manusia menyangka Allah tidak memberinya rezeki apabila seseorang itu sudah diberikan kekuatan?
 • Ilmu dan pengetahuan ialah hak Allah swt. Dia memberikannya kepada sesiapa yang disukaiNya, seberapa banyak yang disukaiNya. Bukan sahaja Dia, malah para malaikat yang mencatatkan amalan kita juga turut mengetahui niat tersembunyi kita, melainkan Allah swt mahukan ia tersembunyi dari catatan malaikat. Kesudahan sesuatu tindakan bukanlah di tangan kita, apa yang ada di tangan kita ialah keikhlasan niat kita.
 • Langit dicipta oleh Allah. Dia boleh melakukan apa yang disukaiNya, dan siapakah yang mempunyai kekuatan serta kemampuan untuk menghalangNya? Bolehkah kamu menghalang Allah dari menghantar seseorang ke neraka, atau bolehkah kamu memaksa Allah untuk menghalang seseorang dari memasuki syurga? Ya, Dia menerima syafaat oleh kesayanganNya tetapi itu juga bergantung kepada ketentuanNya. Ya, Allah Maha Adil, tetapi ini juga kerana Dia menentukannya. Oleh itu mengapa apabila kita mengkritik seseorang, kita mempercayai bahawa dia akan di hantar ke neraka kerana kejahatannya. Mungkin, tetapi jika Allah memaafkannya, apa yang boleh kita lakukan? Adalah lebih baik untuk kita menyedari mana yang baik atau buruk, mendekatkan diri dengan kebaikan serta menjauhkan diri dari kejahatan. Syurga dan Neraka ialah urusan Allah dan lebih baik kita tinggalkan perkara ini kepada keadilanNya.
 • Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukanNya (dengan sesuatu apajua), dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya). Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar.
  Quran [4:48]

  Selepas Syirik, perkara yang Allah swt benci ialah mencipta perpecahan di dalam ummah dan membuat fitnah

  Hendaklah kamu (wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu) sentiasa rujuk kembali kepada Allah (dengan mengerjakan amal-amal bakti) serta bertaqwalah kamu kepadaNya; dan kerjakanlah sembahyang dengan betul sempurna; dan janganlah kamu menjadi dari mana-mana golongan orang musyrik 
  Iaitu orang-orang yang menjadikan fahaman ugama mereka berselisihan mengikut kecenderungan masing-masing
  serta mereka pula menjadi berpuak-puak; tiap-tiap puak bergembira dengan apa yang ada padanya (dari fahaman dan amalan yang terpesong itu)
  Quran [30:31-32]

  Kemudian apabila ia pergi (dengan mendapat hajatnya), berusahalah ia di bumi, untuk melakukan bencana padanya, dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan (binatang ternak dan manusia; sedang Allah tidak suka kepada bencana kerosakan.
  Dan apabila dikatakan kepadanya: “Bertaqwalah engkau kepada Allah” timbulah kesombongannya dengan (meneruskan) dosa (yang dilakukannya itu). Oleh itu padanlah ia (menerima balasan azab) neraka jahannam dan demi sesungguhnya, (neraka jahannam itu) adalah seburuk-buruk tempat tinggal.
  Quran [2:205-206]

  Kita Muslim melakukan syirik setiap hari(secara tidak langsung, sperti dalam kes yang saya sebutkan di atas). Kita juga terbahagi kepada puak-puak yang menuduh puak lai n sebagai kafir, dan kita juga mencipta fitnah ajaran munafik, bida’ah di dalam agama serta menyakiti kaum muslimin yang lain.

 • Allah swt telah memberi kita deria, makanan, tempat berteduh, keluarga, badan yang sempurna. Terdapat ribuan cara kamu boleh mati dengan mudahnya, tetapi Dia membiarkan kamu hidup. Siapa yang boleh menghilangkan dahaga kamu jika seluruh air di dunia ini tidak boleh menghilangkan dahaga kamu”
  Katakanlah (wahai Muhammad): “Bagaimana fikiran kamu, jika Allah melenyapkan pendengaran serta penglihatan kamu, dan Ia pula memeteraikan atas hati kamu? Siapakah Tuhan selain Allah yang berkuasa mengembalikannya kepada kamu?” Lihatlah bagaimana Kami berulang-ulang menerangkan tanda-tanda kebesaran Kami (dengan berbagai cara), dalam pada itu, mereka tetap juga berpaling – ingkar.
  Katakanlah:” Bagaimana fikiran kamu, jika datang kepada kamu azab Allah dengan tiba-tiba, atau dengan terang-terang (setelah diperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan kedatangannya), siapakah yang akan binasa, selain dari kaum yang zalim?”.
  Quran [6:46-47]

  Kita menjamah makanan dan minuman yang terbaik. Kita mempunyai keinginan dan cara untuk memuaskannya. Jadi mengapa kita memuji Allah dan mensyukuriNya hanya ketika kita dalam kesusahan?

  Setelah itu ia ditelan oleh ikan besar, sedang ia berhak ditempelak.
  Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah (dengan zikir dan tasbih),
  Tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur.
  Quran [37:142-144]

  Sebanyak inilah Allah swt menyukai sesuatu pujian dan ingatan yang ikhlas, terutamanya ketika kita berasa gembira. malah ia menjadi sebab Nabi Yunus diselamatkan

 • Kita berdoa setiap hari, dan kita berasa risau tentang hal-hal duniawi. Doa apakah yang kita ucapkan yang tidak dapat melenyapkan kerisauan kita? Samada kita tidak mempercayai lidah dan hati kita ketika kita berdoa, atau kita tidak mempercayai Allah swt. Jika kita menyerahkan segalanya kepada Allah, yang sentiasa mahukan kebaikan kepada kita, kenapa kita masih risau?

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka: “Kami ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu juga, tetapi Allah melimpahkan kurniaNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambaNya; dan kami tiadalah berkuasa membawa kepada kamu sebarang bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Dan dengan yang demikian maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri.
“Dan mengapa pula kami tidak berserah diri kepada Allah padahal Ia telah menunjukkan jalan untuk tiap-tiap seorang dari kami menjalaninya? Dan demi sesungguhnya, kami akan bersabar terhadap segala perbuatan kamu menyakiti kami. Dan dengan yang demikian, maka kepada Allah jualah hendaknya berserah diri orang-orang yang mahu berserah”.

Quran [14:11-12]

: Sebagai seorang Mukmin, kita sepatutnya tidak risau atas segalanya jika kita berserah diri kepada Allah swt, kerana kerisauan itu akan menjadi kufur. Apabila Imam Hussain meninggalkan Madinah, beliau mendapat pelbagai jenis pendapat untuk tidakan beliau selanjutnya, Beliau menerima semua pendapat itu sebagai tanda ihsan, bagaimanapun mengingatkan mereka semua tentang Tawakalnya pada Allah swt, dan memahami bahawa hasil terakhir adalah di tangan Allah swt. Malah pada hari Asyura, Imam berdoa:

Ya Allah, aku meletakkan kepercayaan ku kepada Mu di semua kesulitan. Kau adalah harapan ku ketika kesusahan. Kau ialah pemegang amanah ku dan pemberi dalam setiap urusan ku, tidak mengira walau seberapa banyak hati menjadi lemah, strategi gagal, ditinggalkan sahabat dan sambutan kemenangan para musuh. Aku menerimanya di bawah kerajaanMu. Aku mengadu kepada Muhanya lah kerana kemahuanku kepada Mu dan bukan sebab lain. Berikan aku kelapangan, jauhkan bencana kerana Kau ialah Tuan kepada semua rezeki, Pemilik kepada segala kebaikan dan destinasi terulung kepada semua kemahuan.
Maqtal al Hussain – Account by Abu Makhnaf, Chapter 8 – Morning of Ashura

Malah, kunci kepada kepuasan peribadi terletak kepada Tawakal,atau berserah diri kepada Allah. Jika semuanya berada di tanganNya dan perintahNya, maka jangn buka sedikit pun ruang untuk kerisauan kecuali jika kamu engkar kepada Allah dan RasulNya.

 • Imam Ali berkata nahawa sesiapa yang mengenal Allah sebenar-benarnya, ialah orang yang takut padaNya dengan sebenar-benarnya. Hisab adalah satu proses yang sangat ketat, dan manusia tidak akan mampu meberikan segala yang telah mereka lakukan di dunia ini. Nikmat Allah dan rahmatNya tidak dapat dihitung. Adakah kamu menyangka manusia mapu berhdapan dengan Allah berseorangan, tanpa pemberian syafaat? Imam Zainal Abidin berkata setelah seseorang melakukan dosa, mereka bertaubat dengan cara tunduk pada Allah sehingga tulang belakangnya terselisih, makan tanah dan menangis dengan banyaknya sehingga dia menjadi buta serta memohon kemaafan sehingga hilang  suaranya dan mati dalam keadaan ini, jika Allah memaafkannya, ia bukan kerana orang ini layak mendapat kemaafan, ia hanyalah kerana Allah maha Pengampun.

Seseorang yang dilahirkan buta, tidak akan merasai mimpi secara visual. Sebabnya kerana dia tidak pernah melihat harimau, maka dia tidak dapat membina bentuknya di dalam ingatannya. Maka bolehkah kita memahami Allah ketika Dia mencipta segalanya dan telah pun wujud sebelum perkataan “apa” wujud? Kita di hadkan oleh dimensi. Kita dilahirkan buta maka kita tidak dpat memahami apakah itu Allah.

Muhammad ibn Al Hassan meriwayatkan: Aku bertanya kepada Imam Abul Hassan, ” Apakah ilmu yang minimum tentang Allah?” Imam berkata: “Untuk menerima bahawa tiada Tuhan selainNya, dan tiada yang sama sepertiNya dan Dia kekal, sentiasa wujud dan tiada yang serupa dengannya.”
Al Kafi, H 224, Ch. 4, h 1

Mengapa bercanggah tentang bentukNya, lokasiNya sedangkan kita mengetahui Dia wujud? Dengan rahmatnya, Dia telah memimpin kita, dan memberi kita peluang untuk mengingatiNya.

Adakah mungkin untuk kita menyebut Allah tanpa menyebut Muhammad, yang mana Allah swt telah pilih sebagai Wali di sisiNya, di mana ketaatan pada baginda bermaksud ketaatan pada Allah swt sendiri.

Adakah mungkin untuk menyebut Muhammad tanpa menyebut Ahlul Bait baginda yang dirahmati, yang mana, jika tidak disebutkan di dalam solawat, mencacatkan solawat itu, yang mana zakat haram di bayar kepada mereka, yang mana telah di pilih untuk Mubahila dan disucikan oleh Allah swt.

Remember, the purpose of our creation and existence is to worship Allah, the one on whom all depends. Ingatlah, tujuan kita dicipta ialah untuk menyembah Allah, as Somad

Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.
Quran [51:56]

Apakah maknanya kehidupan ini tanpa mencapai tujuan kita dicipta?

. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ali, Allah swt layak untuk disembah dam diabdikan diri kita kepadaNya. Oleh itu mulakan setiap hari dengan nama Allah, yang maha pemurah lagi maha pengasihani. dan ingatlah pengakhiran kita, yang mana sama tidak mengira rajam rakyat, kaya dan miskin, iaitu KUBUR.

Allah swt sentiasa bersama kita, ingatlah.